Ako na bezpečné monitorovanie strojov a vyhodnocovanie otáčok?

Ochrana osôb pred rizikami, ktoré predstavujú pohyblivé časti strojov je stále viac diskutovanou témou. Je to stanovené Smernicou Európskeho parlamentu a Rady číslo 2006/42/ES.

Ako prevádzkovatelia strojov očakávame, že vývojári strojných zariadení zabezpečia podmienky, kedy nebude dochádzať k odstávkam a zariadenie tak bude pracovať za optimálnych prevádzkových podmienok. Tieto požiadavky môžu byť splnené vďaka použitiu moderných bezpečnostných technológií. 

Ochranu osôb pred nebezpečenstvami, ktoré predstavujú pohyblivé časti strojov často dosiahneme vypnutím pohonu vypínačom motora alebo napájaním, kedykoľvek to vyžaduje situácia.

V prípade, že je pohyblivý ochranný prvok (napr. bezpečnostný kryt) otvorený, pohonný systém motora sa zastaví a celý motor sa po uplynutí prednastavenej doby aj vypne vďaka aktivácii bezpečnostného relé

V prípade, že si obsluha stroja praje pohon spustiť za účelom nastavenia alebo údržby, v tomto prípade už to nie je možné. Pokiaľ ale prevádzkové okolnosti vyžadujú, aby bol elektrický pohon v činnosti aj pri otvorenom bezpečnostnom kryte, je možné to dosiahnuť už vo fáze vývoja, kedy sú použité iné bezpečnostné prvky. 

Medzi tieto riešenia patrí vykonávanie potrebných úkonov v režime opätovného krátkodobého zapínania a vypínania alebo v režime pomalého chodu.

Norma STN EN 61800-5-2 je kľúčovým právnym predpisom upravujúcim prevádzkovú bezpečnosť elektrických pohonov. Norma zároveň stanovuje požiadavky a prináša odporúčania pre konštruktérov týchto zariadení.

Súčasné systémy sú certifikované podľa normy STN EN 61800-5-2 a ponúkajú už integrované bezpečnostné prvky.


Bezpečnostné funkcie definované normou STN EN 61800-5-2 zahŕňajú napríklad:

  • Bezpečné odpojenie momentu (Safe Torque Off – STO)
  • Bezpečné prevádzkové zastavenie (Safe Operation Stop – SOS)
  • Bezpečne obmedzená rýchlosť (Safe Limited Speed ​​- SLS)
  • Bezpečné sledovanie rýchlosti (Safe Speed ​​Monitor – SSM)
  • Bezpečný rozsah rýchlosti (Safe Speed ​​Range – SSR)
  • Bezpečný smer pohybu (Safe Direction – SDI)

Ako prevádzkovatelia by sme mali mať možnosť jednoducho uviesť do prevádzky a prevádzkovať bezpečnostné prvky. Z tohto dôvodu je snímač otáčok a zastavenia PSR-MM30 navrhnutý tak, že je možné ho ľahko nakonfigurovať pomocou intuitívneho softvéru PSRmotion.

Bezpečnostný snímač otáčok a zastavenia

V ovládacom nástroji môžeme tento snímač ľahko parametrizovať na všetky prevádzkové údaje, napr. typ snímača alebo medzné hodnoty rýchlosti. Akonáhle sú parametre nakonfigurované, nastavenia sú prenesené z počítača do snímača otáčok cez štandardné USB rozhranie.

Monitorovanie v reálnom čase so softvérom PSRmotion

Funkcia sledovania v reálnom čase nám umožňuje prenos dát o otáčkach, zastavení a zároveň umožňuje ich sledovanie a aktuálne zobrazenie.  Grafické zobrazenie aktuálnej hodnoty, medzné hodnoty rýchlosti a ďalších nevyhnutných prevádzkových a diagnostických dát prispieva k minimalizácii nákladov vo fáze spúšťania a údržby.


Záver

Príliš vysoké rýchlosti otáčok skrývajú nebezpečenstvo pre človeka i stroj. So snímačmi otáčok a snímačmi zastavenia môžeme v núdzových situáciách rýchlo a bezpečne previesť odpojenie. Snímač otáčok a zastavenia PSR-MM30 zaznamenáva rýchlosť pohyblivých častí stroja a v prípade nebezpečenstva ich bezpečne vypne.

Pomocou softvéru PSRmotion dokážeme prístroj ľahko konfigurovať a a navyše môžeme vizualizovať sekvencie pohybu stroja v režime živého merania.


Zdroj: www.phoenixcontact.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *