Programovanie PLC pre začiatočníkov: Zmiešavač

V prvej lekcii sa naučíme ako napísať program PLC pomocou „S7 300“ a so softvérom „STEP 7“.

Máme dve čerpadlá, ktoré sa používajú na presun dvoch samostatných kvapalín do nádrže. Vnútri nádrže sú nainštalované v dolnej a hornej časti dva hladinové spínače.

Vo vnútri nádrže sa nachádza aj elektrinou poháňaný zmiešavač, ktorý začne pracovať po stanovenú dobu a po naplnení nádrže sa tieto dve kvapaliny zmiešajú. V spodnej časti nádrže sa nachádza aj vypúšťací ventil, ktorý riadi vypúšťanie kvapaliny z nádrže.

Keď hladina kvapaliny klesne na úroveň polohy hladinového spínača, kontakt sa uzavrie a pošle 24 V jednosmerný signál (DC) na vstup PLC.

Chceme vytvoriť program tak, že keď hladina kvapaliny dosiahne toto minimum, aktivujú sa čerpadlá a začne sa plniť nádrž kvapalinami.

Čerpadlá pokračujú v napĺňaní nádrže, kým hladina nedosiahne maximum na hladinovom spínači s vyššou úrovňou. Ak sa to stane, otvorené kontakty (NO) v spínači sa zatvoria (NC) a na vstup PLC sa odošle ďalší 24 V DC signál, ktorý nám oznámi, že nádrž je plná. Po zaslaní tohto signálu by sa mali čerpadlá najprv vypnúť, aby do nádrže nevnikla žiadna kvapalina, a potom by sa mal tento zmiešavač zapnúť.

Chceme, aby zmiešavač pracoval sedem sekúnd a miešal tekutiny, ktoré boli čerpané do nádrže. Po siedmich sekundách by sa mal zmiešavač automaticky vypnúť a tento vypúšťací ventil by sa mal otvoriť. Pri otvorenom ventile bude kvapalina vypustená z nádrže a presunutá na iné miesto vo fabrike na spracovanie.

Keď hladina kvapaliny v nádrži klesne na minimálnu nastavenú úroveň spodného spínača, kontakty spínača sa znova zatvoria, čím sa začne opakovanie cyklu.

Prajeme vám príjemné pozeranie.

V prvej lekcii sa naučíme, ako napísať program pomocou PLC „S7 300“ a so softvérom „STEP 7“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *