Frekvenčné meniče: Ako zachovať odolnosť voči rezonancii?

Zachovajme odolnosť voči mechanickej rezonancii vďaka adaptívnemu ladeniu frekvenčných meničov.

Skúsme sa vžiť do takejto strašidelnej situácie: Stroj začína škrípať a vibrovať tak silno, že si myslíme, že sa rozlomí na dve polovice.

Takýto incident môže byť výsledkom mechanických rezonancií spôsobených záťažou pripojenou k motoru. K rezonanciám prispieva množstvo konštrukčných faktorov, ako napríklad fyzické rozmery, zvolený materiál a postup inštalácie.

A hoci zamestnanci zvyčajne závadu nejako operatívne vyriešia, aby mohli obnoviť proces výroby, problémy s rezonanciou majú pre stroje a podnik dlhodobé následky.

K mechanickým rezonanciám prispieva množstvo konštrukčných faktorov

V minulosti podobné rýchle odstránenie závady na vyriešenie rezonancie znižovali výkonnosť alebo malo za následok plytvanie energiou.


Ako teda bojovať s rezonanciou?

Modernejšie nízkonapäťové striedavé frekvenčné meniče s adaptívnym ladením vám môžu pomôcť lepšie bojovať proti problémom s rezonanciou, a vaše stroje tak pracujú s vyššou výkonnosťou a s nižšími nákladmi.

Počas výroby menič identifikuje problém a aplikuje zodpovedajúce riešenia – vo výsledku máme výkonnejší stroj zohľadňujúci zmeny, ktoré na ňom prebiehajú.

Môžeme o týchto meničoch premýšľať ako o ochranných prvkoch. Dôsledne sledujú vašu aplikáciu z hľadiska výskytu nežiadúcej rezonancie. Ak sa objaví niečo, čo je zlé, môžu spustiť alarm, alebo sa môžu dokonca samé pokúsiť daný problém vyriešiť.

A tým, že nám tieto meniče pomáhajú vyhrávať v boji proti rezonancii, môžu nám tiež pomôcť k dlhodobejšie fungujúcej prevádzke a znížiť naše náklady na opravy a energiu.

Veľmi dobrým príkladom sú pohony PowerFlex 755T, ktoré s adaptívnym ladením dokážu detegovať a ľahko obmedziť problémy s mechanickou rezonanciou. Stroje teda pobežia lepšie a my môžeme ušetriť.

Frekvenčné meniče s adaptívnym ladením pre obmedzenie mechanickej rezonancie


Chráňme potenciál svojich strojov

Rezonancie sú často dôsledkom mnohých rozhodnutí v konštrukčnej fáze stroja, keď príslušný konštruktér môže, ale tiež nemusí posúdiť na zodpovedajúcom modeli množstvo ovplyvňujúcich parametrov.

K známym parametrom už počas návrhu patrí napríklad tvar záťaže, výber materiálov, rozmery alebo hmotnosť. Medzi neznáme premenné u konštrukcie patrí tolerancia, montážne procesy a charakteristiky motora.

Rezonancie sa môžu v priebehu času meniť v dôsledku bežného opotrebovania strojov. To sa týka napríklad aplikácií, kde sa používajú predĺženia hriadeľa alebo veľkej záťaže, ako napríklad navíjača.

Skorším prístupom k riešeniu rezonancie bolo znížiť parametre zosilnenia regulátora. Tento krok môže zastaviť škrípanie a vibrácie stroja, ale súčasne zníži jeho výkonnosť. V priebehu času sa to negatívne prejaví na našej výrobnej kapacite a spomalí to našu schopnosť reagovať na ťažkosti.

Striedavý frekvenčný menič s adaptívnym ladením využíva pokročilú analytiku k priebežnému vyhľadávaniu a detekcii rôznych typov rezonancie.

Takýto frekvenčný menič môže obsluhu v reálnom čase upozorniť na prípadné problémy, a my tak môžeme rýchlo konať. V pokročilejších konfiguráciách môže menič využívať špeciálne filtre k obmedzeniu rezonancie namiesto zníženia zosilnenia procesora.

Táto schopnosť automatickej opravy problémov nám umožní udržať vysokú úroveň výkonnosti, akú od strojov očakávame. V závislosti od charakteristiky záťaže sme pri používaní adaptívneho ladenia zaznamenali dvakrát až štyrikrát vyššiu výkonnosť.


Záver

Striedavé frekvenčné meniče s adaptivným ladením nám okrem vyššie uvedených vlastností tiež umožňujú sledovať rezonanciu v priebehu času a naplánovať opravy na dobu, keď to podmienky dovolia.

Tento prístup nám pomôže riešiť problémy proaktívne počas plánovaných časových intervalov určených pre údržbu. Vďaka tomu tak nemusíme tieto činnosti vykonávať náhle uprostred prebiehajúcej výroby.


Zdroj: www.rockwellautomation.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *