Jednoduché uvedenie strojov do prevádzky

Spoločnosť Hermle AG výrazne znížila čas nutný pre softvérovú údržbu a podporu.

Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedným z ťahúňov v odbore kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používa celý svet. Ich tvorcovia sa pre vytvorenie elektrickej inštalácie spoliehajú na modulárny zbernicový systém Cube67 od Murrelektronik.

Cube67 a jeho funkcie Machine Option Management (MOM) je pre Hermle veľkým prínosom. Vďaka možnosti použiť rôzne konfigurácie stroja bez zmeny programu ušetríme čas a peniaze vynaložené na vývoj, údržbu a softvérovú podporu.


Inovatívne frézy a obrábacie centrá

Hermle AG sídli v Gosheime, v Nemecku. Mesto, ktoré sa nachádza na najvyššom bode švábskych álp, a je tradičným domovom kovoobrábania.

Spoločnosť, ktorá bola na nemeckej burze zapísaná v roku 1990, používa slogan „lepšie frézovanie“. Jej frézy a obrábacie centrá sú výnimočné svojou výkonnosťou a inovatívnosťou.

Po celom svete Hermle inštaloval viac ako 26 000 takýchto strojov. Obrábacie centrá sú využívané na výrobu všetkého druhu, od veľkých komplexných komponentov po malé a veľmi sofistikované diely.

Frézovacie zariadenia sú nasadené v najrôznejších priemyselných odboroch – medicínskej technike, výrobe foriem, letectve a mnoho ďalších.

Zákazníci Hermle AG si pochopiteľne vyberajú obrábacie centrá, ktoré najlepšie spĺňajú ich požiadavky. Konkrétne systémy sú modulárne, takže je možné ich kombinovať najrôznejšími spôsobmi.

Zákazník si môže vybrať napr. frézovacie vretená s rôznymi rýchlosťami, rozšírenie pre uchytenie viac ako 500 zásobníkov nástrojov, alebo napríklad komplexný modulárny systém pre automatizáciu obrobkov.

Inštalovaný Cube67 v obrábacom centre


Inštalácia priamo na stroj

Spoločnosť Hermle využíva pre elektrickú inštaláciu modulárny zbernicový systém Cube67 od Murrelektronik. Jednotlivé moduly Cube sú kompaktné, robustné a plne zaliate. Inštalujú sa priamo na stroj bez nutnosti použitia svorkovnicových skríň alebo rozvádzačov.

Uzlový modul systému sprostredkováva komunikáciu s nadradenou zbernicou. Zároveň ide o východiskový bod pre rozvedenie systému do obrábacieho centra. Samotné I / O moduly sú inštalované v blízkosti výrobného procesu, čo umožňuje pripojiť senzory a akčné prvky s najkratšou možnou dĺžkou kabeláže.

I / O moduly sú reťazené za pomoci výrazných zelených systémových káblov, ktoré prenášajú rovnako dáta, aj napájanie. To vedie k zjednodušeniu inštalácie a zmenšenie priestoru nutného pre kabeláž.

Senzory a aktuátory sú pripojené najkratšou možnou dĺžkou kabeláže


Maximálna štandardizácia s Machine Option Management (MOM)

Vďaka širokému spektru možností si môžu  partneri firmy Hermle AG svoje stroje navrhnúť presne podľa svojich predstáv. Pretože systém Cube67 disponuje funkciou MOM, proces uvedenia do prevádzky je vždy veľmi jednotný, nehľadiac na zvolené možnosti stroja.

S MOM je plánovanie projektu obrábacieho centra vykonané virtuálne na základe štandardizovanej verzie stroja s plným osadením. Pri uvádzaní do prevádzky sa stroj nakonfiguruje s ohľadom na skutočnú výbavu.

Často sa stáva, že časti hotového stroja sa nepripájajú v továrni, ale až na mieste, u konkrétneho zákazníka. Príkladom môžu byť chladiace systémy, ktoré sú zvyčajne doručené od výrobcu priamo ku koncovému užívateľovi.

Aby sme boli schopní stroj spustiť, máme pre uvedenie do prevádzky dodatočné testovacie vybavenie. To nám umožňuje simulovať finálnu zostavu.

To znamená, že firma uvádza stroje do prevádzky v konfigurácii, ktorá bude neskôr využívaná operátormi. Jednotlivé voľby môžu byť ľubovoľné „zapínajú a vypínajú sa“ podľa potreby. Týmto spôsobom sa darí konfiguráciu testovať veľmi rýchlo a, pretože obsahuje všetky moduly, tiež spoľahlivo.


Jednoduché uvedenie do prevádzky

Hans-Peter Marquart vysvetľuje, prečo je toto dôležité: „Dodávame naše stroje do celého sveta, vrátane Južnej Ameriky a Číny.“

Uvádzanie do prevádzky je realizované princípom plug & play – rýchlo a bez vzniku nebezpečenstva chýb v programovaní. Pre Hermle je najväčšou prednosťou MOM to, že nemusíme udržiavať softvér pre každý stroj samostatne.

Uvádzanie do prevádzky je realizované princípom plug & play

Ďalšou veľkou prednosťou sú pre nás multifunkčné porty s konektormi M12 na digitálnych I / O moduloch Cube67. Pri každom pine č. 2 a každom pine č. 4 si užívateľ môže vybrať, či bude použitý ako vstup, alebo výstup. To prináša širokú škálu možných návrhov.

Pre príklad – môže sa stať, že budeme potrebovať výstup v oblasti plnej senzorov. A na inom mieste stroja bude situácia opačná – potreba miesta v mieste plnom akčných prvkov. Bez multifunkčných portov by to znamenalo pridanie ďalších dvoch modulov, čo by samotnú inštaláciu zbytočne skomplikovalo a predražilo.

Cube67 nám umožňuje nastaviť porty vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu. To je obrovská výhoda pri osadzovaní a uvádzaní do prevádzky – potrebujeme menej modulov, menej priestoru a menej finanančních prostriedkov.

Veľkou prednosťou Cube67 sú multifunkčné porty s konektormi M12


Diagnostika až na úroveň jednotlivých pinov

Popri „štandardných“ modulov Hermle používa tiež funkčné moduly. Enkodérový modul sa využíva na meranie prúdenia v hydraulike paletového systému. Počíta pulzy na mieste a odosiela ich ako procesné dáta do riadenia, kde sú ďalej spracované a vyhodnotené.

Koncoví zákazníci používajúci Cube67 tiež ťažia z diagnostiky až na úroveň jednotlivých pinov. Hermle a jeho výrobcovia ovládania vyvinuli masky, ktoré vizualizujú diagnostické dáta. Tie užívateľovi umožňujú okamžite zistiť či a kde presne sa v obrábacom centre vyskytla chyba. Tým prispievajú k ľahkej lokalizácii a odstránení poruchy a zvyšujú tak dostupnosť stroja a finančnú návratnosť.

Moduly sa medzi sebou navzájom reťazia systémovým káblom

Hermle v súčasnosti pracuje na prechode zo zbernice Profibus na Profinet. V takom prípade má systém Cube so svojím uzlovým modulom, ktorý slúži ako rozhranie pre komunikáciu so zbernicou, cenu zlata.

Integrácia komunikácie IO-Link bude vykonaná veľmi ľahko. Vedúci elektro-návrhár hovorí, že: „Nepotrebujeme meniť samotnú architektúru, len ju ďalej optimalizujeme.“ S Cube67 môžeme vymeniť len uzlový modul a ďalej používať inštaláciu, ktorá sa z neho šíri.


Zdroj: www.murrelektronik.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *