Celosvetovo prvé bezpečné riešenie s radarovou technológiou

Na trh prichádza celosvetovo prvé bezpečné a kompletné riešenie monitorovania ochranných priestorov na báze radarovej technológie.

Riešenie zahŕňa bezpečný radarový systém LBK firmy Inxpect S.p.A. a konfigurovateľné malé riadiace jednotky PNOZmulti 2.

Vďaka tomuto komplexnému systému môžeme bezpečne monitorovať aj zložité zariadenia v náročných podmienkach, a dokonca aj vo vonkajšom priestore.

Robustná radarová technológia plní svoju funkciu spoľahlivo aj za prítomnosti prachu a nečistôt, za dažďa, v prípade intenzívneho osvetlenia, ale rovnako aj v prostredí ohrozenom iskrením a otrasmi.

Bezpečné riešenie monitorovania ochranných priestorov na báze radarovej technológie


Bezpečné monitorovanie s radarovou technológiou

Radarová technológia (FMCW: frequency Modulated Continuous Wave) ponúka systém LBK monitorovania priestoru s frekvenciou 24 – 24,25 GHz a je pritom využiteľný až do bezpečnostnej úrovne SIL 2, PL d kategórie 2.

K bezpečnostným funkciám, ktoré systém pokrýva, patrí funkcia „zisťovania“ a „blokovania“ opätovného rozbehu.

Funkcia „zisťovania“ uvádza stroj do bezpečného stavu, akonáhle dôjde k narušeniu nebezpečného priestoru. Funkcia „blokovania“ opätovného rozbehu zabráni automatickému spusteniu stroja v okamihu, keď sa v nebezpečnom priestore ešte nachádza nejaká osoba.

Systém LBK s malou konfigurovateľnou riadiacou jednotkou PNOZmulti 2


Flexibilné vybavenie chránených priestorov

Bezpečný radarový systém môže v závislosti od aplikácie zahŕňať až šesť radarových snímačov, jednu kontrolnú jednotku a konfigurovateľnú bezpečnú malú riadiacu jednotku PNOZmulti 2.

Nebezpečná oblasť na troch zo štyroch strán stroja

Podľa veľkosti monitorovaného priestoru môžeme každému snímaču prideliť širší alebo užší chránený priestor: pre širší chránený priestor je určený uhol otvorenia 110 ° horizontálne a 30 ° vertikálne, užší chránený priestor vykazuje uhol otvorenia 50 ° horizontálne a 15 ° vertikálne.

Skutočný priestor chránený snímačom závisí od umiestnenia snímača, výšky inštalácie a sklonu (horizontálne / vertikálne). Tvar chráneného priestoru teda môže mať rôzny tvar. Maximálne môžeme monitorovať priestor o veľkosti 15 x 4 m.

Modulárne riešenie ochrany s radarovou technológiou pre flexibilné aplikácie


Jednoduchá konfigurácia s konfigurátorom systému LBK

Výber a konfigurácia snímačov sa vykonáva vhodným konfigurátorom. Navyše k chránenému priestoru môžeme nakonfigurovať aj výstražný priestor. Narušenie tohto výstražného priestoru človekom môže byť signalizované napríklad opticky. To môže ešte zvýšiť produktivitu zariadení.


Robustná technológia pre použitie v drsných podmienkach

V aplikáciách, v ktorých optoelektronické snímače z dôvodu komplexných podmienok nasadenia alebo externých vplyvov narážajú na hranice svojich možností, nám ponúka bezpečný radarový systém LBK spolu s konfigurovateľnými bezpečnými riadiacimi jednotkami PNOZmulti 2 optimálne riešenie.

Typickým miestom použitia je napríklad ťažký priemysel, kde prevládajú podmienky sťažené prachom, trieskami, iskrami zo zvárania, prenikavým svetlom a otrasmi. Patrí sem napríklad spracovanie ocele, zlievarne alebo závody na spracovanie dreva.

Vo vonkajšom priestore sa radarový systém osvedčuje aj za hmly, sneženia a mierne výdatného dažďa, napríklad pri prevádzke žeriavov alebo pri práci v prístavoch a skladoch voľne uloženého tovaru.

Bezpečné a robustné monitorovanie chráneného priestoru radarovou technológiou

Zdroj: www.pilz.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *