Každý by mal poznať Injektory Power-Over-Ethernet

S injektormi Power-over-Ethernet môžeme napájať poľné zariadenia a zabezpečovať dátovú komunikáciu pomocou jedného kábla.

S priemyselnými prístrojmi pre Power-over-Ethernet (PoE) realizujeme napájanie a prenos dát spoločne cez rovnaký ethernetový kábel.

To znamená, že ak potrebujeme inštalovať prístroje do ťažko prístupných alebo vzdialených súčastí zariadenia, nemusíme k nim privádzať žiadny samostatný napájací zdroj.

Jednoduché napájanie poľných zariadeni s Injektormi Power Over Ethernet


Veľké siete – málo kabeláže

Za normálnych okolností musia byť všetky zariadenia v sieti Ethernet opatrené samostatným káblom pre napájanie a dáta. S Power-over-Ethernet ušetríme kábel pre napájanie elektrickým prúdom. Zároveň, ale ušetríme aj náklady na inštaláciu, lebo nemusíme budovať dodatočné častí siete.

Napájanie elektrickým prúdom pre koncové prístroje je realizované priamo cez Ethernet kábel. Pri tom tečie prúd cez modul PSE (Power Sourcing Equipment), ako je PoE injektor alebo PoE prepínač, a dáta sa prenášajú cez dátové vedenia.

Príjemcom je PD (Powered Device), ako napríklad kamera, IP telefón alebo WLAN Access Point. Z nízkych nárokov na kabeláž môžu profitovať taktiež koncové prístroje nekompatibilné s Power-over-Ethernet. K tomu pred koncový prístroj jednoducho zaradíme PoE rozdeľovač. Tento opäť rozdelí Power-over-Ethernet na samostatné dátové a napájacie vedenie.

Štandardne sú všetky zariadenia v sieti Ethernet opatrené samostatným káblom pre napájanie a dáta
S PoE koncepciou ušetríme kábel pre napájanie elektrickým prúdom


Injektory Power-over-Ethernet

S novou radou injektorov typu Power-over-Ethernet môžeme pomocou jedného kábla napájať poľné zariadenia a zabezpečiť tak dátovú komunikáciu. Injektory PoE disponujú rôznymi technológiami pripojenia, ktoré nám výrazne uľahčia inštaláciu poľnej kabeláže.

Alternatívne technológie pripojenia IDC (Insulation Displacement Connection) známa ako zárezová technológia, Push-in alebo technológia skrutkového pripojenia nám zásadne uľahčia inštaláciu poľnej kabeláže. K dispozícii sú aj varianty s dvomi konektormi RJ45.


Rôzne výkonnostné štandardy a oddelenie potenciálu

Široký výber rôznych výkonnostných tried umožňuje splniť rôzne individuálne aplikačné požiadavky. Injektory PoE sú k dispozícii v štandarde podľa IEEE 802.3 -af a -at, až do výkonu 30 wattov. Okrem toho je už dnes k dispozícii zariadenie až do 60 wattov v súlade s normou IEEE 802.3 bt.

Napájacie napätie je v niektorých variantoch galvanicky oddelené od portu vedúceho Power-over-Ethernet. Takto zabezpečíme optimálnu ochranu proti skratu v dátových vedeniach na strane poľa.

Ochrana proti skratu oddelením potenciálu


Rôzne technológie pripojenia a skrytý priestor pre pripojenie

Väčšiu flexibilitu a úsporu času pri inštalácii môžeme dosiahnuť vďaka výberu medzi pripojením IDC, Push-in, skrutkou a RJ45.

Sklopné veko, zakrýva priestor pre pripojenie strany poľnej kabeláže s pripojovacími svorkami a kontaktmi tienenia. Týmto spôsobom zabezpečíme jednotný vzhľad inštalácie. Okrem úhľadného vzhľadu sú navyše citlivé pripojovacie vodiče chránené pred vonkajšími vplyvmi.

Alternatívne technológie pripojenia


Pripojenie tienenia bez použitia nástroja

Tienenie kábla môžeme jednoducho a rýchlo pripojiť k zariadeniu bez použitia nástroja so súčasným odľahčením ťahového napätia. Stačí ak vložíme kábel do určeného slotu a zaklopíme tieniaci plech – a je hotovo. Výhodou je rýchla inštalácia vďaka pripojeniu bez použitia nástrojov a spotrebných dielov.

Pripojenie tienenia bez použitia nástroja


Prepäťová ochrana a monitorovanie prúdu v tienení na strane poľnej kabeláže

Injektory PoE INJ 2000 sú k dispozícii ako varianty s novými funkciami integrovanej prepäťovej ochrany a monitorovania prúdu v tienení. Integrovaná ochrana voči prepätiu ochráni zariadenia a aplikáciu pred náhlym vysokým napätím v dátových vedeniach.

Monitorovanie prúdu v tienení kábla možno využiť ako diagnostiku. Napäťové rozdiely alebo iné prúdy v tienení spôsobené vplyvom elektromagnetickej kompatibility sú indikované pomocou LED.

Monitorovanie prúdu v tienení pomocou LED


Záver a schválenie ATEX pre Ex zónu 2

Injektory PoE umožňujú napájanie a dátovú komunikáciu vzdialených prístrojov, napr. kamery, s podporou technológie PoE pomocou jedného spoločného káblu. Teraz môžeme vďaka schváleniu ATEX prístroje inštalovať bez obmedzenia aj v EX zóne 2.

Injektory PoE sú navrhnuté pre normy IEEE 802.3 af (15,4 W) a (30 W) a voliteľne pre PoE ++ s napájaním až 60 wattov. Galvanicky oddelený napájací zdroj má rozšírený rozsah vstupného napätia od 18 do 57 V DC.

Ethernetové patch panely Power over Ethernet

Prístroje radu INJ 2000 sú pre pripojenie kábla PoE vybavené okrem zásuvky RJ45 rôznymi technológiami pripojenia, ako napr. prípojkou Push-in.

To umožňuje jednoduché pripojenie kábla bez nutnosti montáže konektora a bez použitia špeciálneho náradia. Navyše sú injektory vybavené aj integrovanou prepäťovou ochranou.


Zdroj: www.phoenixcontact.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *