Jednotný štandard a modernizácia automatizácie riadenia

NAFTA a.s., ktorá sa zaoberá skladovaním zemného plynu zavádza celopodnikovú riadiacu infraštruktúru Allen Bradley a dosahuje vďaka nej zvýšenie flexibility a jednoduchosť použitia.


Pozadie

Spoločnosť NAFTA a.s. so sídlom v Bratislave, má rozsiahle skúsenosti v odbore skladovania zemného plynu ako aj s vlastným vývojom podzemných zásobníkov. Jedná sa o najvýznamnejšiu slovenskú spoločnosť zaoberajúcu sa prieskumom a výrobou ropných produktov.

Výhodné geologické podmienky a umiestnenie jej skladovacích zariadení vytvárajú ideálne podmienky pre vývoj európskej siete plynovodov. Skladovanie zemného plynu v podzemných skladovacích zariadeniach je kľúčovou súčasťou podnikania spoločnosti NAFTA a predstavuje približne 70% všetkých jej aktivít. 

Aktuálna skladovacia kapacita podzemných zariadení na skladovanie zemného plynu prevádzkovaných spoločnosťou NAFTA je 2,4 bcm (miliárd kubických metrov).

NAFTA a.s. sa zaoberá aj prieskumom a výrobou ropných produktov

Spoločnosť NAFTA vyvíja túto oblasť svojej činnosti už 40 rokov a intenzívne pracuje na ďalšom zvyšovaní svojich skladovacích kapacít. Počas vývoja a rekonštrukcií zavádza najmodernejšie technológie, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu, a kladie osobitný dôraz na vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Počas nedávnej modernizácie svojich riadiacich procesov sa spoločnosť NAFTA rozhodla zjednotiť svoje riadiace riešenie zložené zo zariadení od rôznych dodávateľov. Rozhodli sa teda zaviesť pokročilé, integrované riadiace a monitorovacie riešenie, ktoré tvorí niekoľko rôznych produktov a systémov Allen-Bradley® od spoločnosti Rockwell Automation.

NAFTA sa rozhodla zaviesť pokročilé, integrované riadiace a monitorovacie riešenie


Výzva k inovatívnému riešeniu

Primárnou úlohou pre inžinierov spoločnosti NAFTA bol prechod hardvérových a softvérových riadiacich prvkov z niekoľkých samostatných systémov na nové, jednotné riešenie, ktoré zahŕňalo aj nové systémy pre vizualizáciu a správu dát.

„Máme špeciálne oddelenie, ktoré dohliada na riadiace systémy,“ vysvetľuje vedúci inžinieringu MaR spoločnosti NAFTA.

Sme zodpovední za konštrukciu každého riadiaceho systému využívaného v rámci podnikovej infraštruktúry. Systémy nielen navrhujeme, ale rovnako aj programujeme a zabezpečujeme ich údržbu a pre každý systém ponúkame nonstop technickú podporu.

„Nie sme typický systémový integrátor (SI),“ pokračuje, „pretože sme tiež koncový používateľ, ale po mnoho rokov plníme podobnú funkciu ako typický SI, keďže navrhujeme, programujeme, testujeme a inštalujeme riadiace systémy, avšak v tomto prípade sa tak deje v našej vlastnej spoločnosti. „

Problematické bolo tiež geografické rozmiestnenie systémov, najmä vzhľadom na komunikáciu a údržbu. „Samotná automatizácia problémom nie je. Nejedná sa tu o mnoho cyklov alebo riadiacich slučiek – využívame predovšetkým riadiace slučky PID pre tlak, prietok a teplotu plynu v potrubí“. 

A potom jednoducho riadime ventily (otvoriť/zatvoriť) a takisto množstvo rôznych digitálnych vstupov a výstupov. Máme však niekoľko skladovacích riešení zapojených do komplexnej siete a je potrebné zabezpečiť ku všetkým čo najefektívnejší prístup.

A práve táto kombinácia niekoľkých prevádzkových staníc a následné prípojky k distribučným vedeniam a k trans-európskemu plynovodu kladú najvyššie nároky na riadiace a monitorovacie systémy.

NAFTA má skladovacie riešenia zapojené do komplexných sietí


Riešenie modernizácie systému

„Zvolili sme Rockwell Automation, pretože chceme mať ucelený štandard a udržiavať ho“. Jednotnosť systému má vplyv na nároky pre školenia a prevádzkové aspekty a chceli sme tiež dosiahnuť najnižšie možné skladové zásoby náhradných dielov

Celý projekt prechodu na iný systém bol vykonaný v niekoľkých krokoch a trval niekoľko rokov. Týkal sa niekoľkých prevádzkových staníc a technologických platforiem, ktoré sú pre účely komunikácie všetky vo výsledku prepojené optickými káblami a využívajú protokol EtherNet / IP ™.

Z hľadiska hardvéru, obsahovala modernizácia inštaláciu viac ako 100 systémov programovateľných kontrolérov (PAC) a 70 systémov SCADA.

Procesory zastupujú jednotky Allen-Bradley ControlLogix®, Allen-Bradley CompactLogix ™ a Allen-Bradley GuardLogix® pre rôzne bezpečnostné ventily a systémy. Lokálnu interakciu s obsluhou zabezpečuje veľké množstvo operátorskeho rozhrania Allen-Bradley PanelView ™ Plus.

Procesory založené na platforme Logix ponúkajú veľmi flexibilné riešenie a pre nás majú obrovskú hodnotu vďaka tomu, že poskytujú prístup on-line.

“Naša technológia musí byť v prevádzke nonstop po celý rok, musíme zabezpečiť, aby dochádzalo len k minimálnemu počtu odstávok zariadení, a ak nastanú, tak len na najkratšiu možnú dobu. Vďaka vzdialenému prístupu k procesorom ušetríme veľké množstvo inžinierskej práce, cestovných nákladov a času. „

Súčasťou prechodu na iný systém bolo tiež zavedenie rôznych softvérových riešení od Rockwell Automation, medzi nimi vizualizácia prostredníctvom FactoryTalk® View SE, ďalej FactoryTalk Historian pre zber a zhromažďovanie dát, FactoryTalk VantagePoint® pre vytváranie dátových prehľadov a reportov, ich distribúciu a FactoryTalk Viewpoint pre vzdialený prístup cez webové prehliadače

Ukážka ako vytvoriť aplikáciu pomocou softvéru PanelView HMI a FactoryTalk View ME

Spoločnosť tiež v neposlednom rade využila zmluvu TechConnect® so spoločnosťou Rockwell Automation, ktorá zabezpečuje údržbu softvéru, podporu po telefóne v reálnom čase a obsiahlu on-line podporu pre každodenné riešenie počas prevádzky. 


Výsledky na záver

Primárnym výsledkom z pohľadu spoločnosti NAFTA a.s. je, že má teraz celopodnikový štandard pre riadiace riešenia, ktoré sú prevádzkované na jedinom komunikačnom protokole cez mimoriadne rýchle optické káble

Popri všetkých ďalších výhodách, vyplývajúcich zo spolupráce s jediným dodávateľom, ťaží spoločnosť NAFTA rovnako z mnohých technologických výhod, vrátane vzdialeného prístupu a programovanie na jedinej platforme.

Vďaka vzdialenému prístupu ušetrí NAFTA množstvo inžinierskej práce, náklady a čas

„Ak by sme mali porovnať starý a nový riadiaci systém, tak podľa našich skúseností s novým systémom a našich znalostí o ňom môžeme povedať, že je oveľa flexibilnejší ako ten od predchádzajúceho dodávateľa automatizačných technológií. Taktiež programovanie je oveľa jednoduchšie „.


Zdroj: www.rockwellautomation.com, upravil Automatizaci365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *