Kybernetická bezpečnosť: Platforma na hosťovanie priemyselných aplikácií

Rozširená rada Ruggedcom RX1500 (Multi-Service Platform) vhodná pre nasadenie v priemysle, distribúcii elektrickej energie i energetike už je k dispozícii.

Konkrétne ide o nové komunikačné zariadenie Ruggedcom APE (Application Processing Engine) v novej, a výrazne výkonnejšej verzii.

Platforma Ruggedcomm je určená pre hosťovanie priemyselných softvérových aplikácií tretích strán v extrémne náročných podmienkach, a to aj v oblasti kritickej infraštruktúry.

Výrobné zariadenie Ruggedcom – predstavenie

Ruggedcom APE1808 je jedným z modulov fyzického rozhrania produktovej rady Ruggedcom RX1500. Produkty tejto rodiny sú Layer 2, Layer 3 switche a routre, ktoré sú nielen vhodné pre nasadenie v najnáročnejších oblastiach priemyslu, v distribúcii elektrickej energie alebo energetike, ale sú navyše aj cenovo optimálne.


Modulárna konštrukcia

Konštrukcia zariadenia RX1500, ktorá sa dá zostaviť aj priamo na mieste inštalácie, nám dáva možnosť zostaviť si presne také zariadenie, ktoré je pre našu aplikáciu najvhodnejšie.

Základný modul tak môžeme doplniť najrôznejšími WAN, sériovými alebo ethernetovými modulmi fyzického rozhrania. Zariadenie je vhodné pre najnáročnejšie aplikácie v priemysle, riadenie distribúcie elektrickej energie alebo riadenie automobilovej a vlakovej dopravy.

So zariadením Ruggedcom APE1808 dokážeme využiť všetky možnosti switchovania aj routovania základného modulu Ruggedcom RX1500 vo všetkých jeho variantoch.

Samotný modul Ruggedcom APE1808 disponuje jedným gigabitovým ethernetovým portom na prednej strana a s druhým, úplne identickým, ktorý je na zbernici základného modulu RX1500. Obidva porty sú od seba oddelené.

Ruggedcom APE je dostupný v štandardnom vyhotovení a tiež vo verzii s dodatočným povrstvením plošných obvodov (conformal coating). Môžeme ho teda plne nasadiť v prevádzkových teplotách od -40 do + 75 ° C.


Najnáročnéjšie priemyselné prevádzky

Rovnako ako aj ostatné moduly platformy Ruggedcom RX1500 aj zariadenie Ruggedcom APE spĺňa požiadavky noriem IEC61850-3 a IEEE 1613 pre nasadenie aj v tých najnáročnejších priemyselných prevádzkových podmienkach.

Štvor-jadrová Intel architerktúra x86_64 je vhodná pre operačné systémy Linux aj Windows 10.


Ochrana pred kyber-útokmi

Ruggedcom APE1808 poskytuje navyše preverenú hardvérovú platformu pre komerčne dostupný softvér, čo nám umožní ponúknuť vhodnú platformu pre partnerské aplikácie a naplnenie požiadaviek kybernetickej bezpečnosti ako pri odhaľovaní útokov, tak aj ich prevenciu.

Nový Ruggedcom APE1808 tak vyniká v širokom rozsahu aplikácií ako je „firewallovovanie“, logovanie sieťových udalostí a detekcie prienikov. To umožní analyzovať dáta priamo na mieste aj bez nutnosti pridania dodatočného priemyselného PC (IPC), ktoré môže byť veľakrát problematické.

Ruggedcom APE1808 a partnerské riešenia pre počítačovú bezpečnosť sú najmä vhodné pre oblasť energetiky, distribúcie el. energie, riadenie dopravy ale aj pre oblasti dopravy a spracovania ropy a plynu.

Pochopiteľne ho môžeme tiež nasadiť všade tam, kde sú náročné prevádzkové podmienky limitujúcim faktorom pre ostatné riešenia. Jednoducho môžeme využiť Ruggedcom APE1808 všade tam, kde je potrebné chrániť priemyselnú sieť proti narastajúcemu počtu kybernetických útokov.

Vďaka Ruggedcom môžeme chrániť priemyselnú sieť proti množstvu kybernetických útokov


Certifikované partnerské aplikácie

Riešenie Ruggedcom prináša prístup k širokej ponuke aplikácií pre počítačovú bezpečnosť vyvinutých poprednými výrobcami so skúsenosťami v priemysle vďaka ohlásenej spolupráci s firmami ako je Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK alebo Claroty.

Preto ak používame napríklad Siemens tak získame ďalšie možnosti, ako zabezpečiť expertné možnosti pre ochranu priemyselných sietí pri súčasnom stále viac sa vyvíjajúcom tempe rastu množstva hrozieb.

Nasledujúce riešenia by mali byť dostupné formou certifkovaných partnerských aplikácií od spoločností Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK alebo Claroty: Intrusion Detection System (IDS) – systém detekcie prieniku, Intrusion Prevention System (IPS) – systém prevencie prieniku, Deep Packet Inspection (DPI) – detailná analýza správ a tiež Next Generation Firewall (NGFW).


Záver

Ruggedcom APE1808 sa stáva zásadným stavebným kameňom pre rastúce portfólio riešení a služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V rámci tohto portfólia je k dispozícii množstvo konzultačných služieb pre siete, vyhodnotenie bezpečnosti sietí, integráciu, nasadenie a tiež školenia alebo podpora priamo u partnerov.

Ruggedcom je vhodný pre nasadenie v priemysle, distribúcii elektrickej energie i energetike

Zdroj: www.siemens.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *