Ako využiť diagnostické možnosti zbernicového systému?

Modulárny zbernicový systém Cube je navrhnutý pre decentralizované inštalačné koncepcie. Jeho flexibilitu zjednodušuje vývoj správneho riešenia pre akúkoľvek aplikáciu.

Tentokrát si predstavíme zbernicový systém Cube, ktorý nám ponúka v novej verzii rozsiahle diagnostické možnosti a ešte jednoduchší prístup k dátam.

Takéto riešenie sa veľmi jednoducho realizuje, poskytuje jasné informácie v prípade poruchy a urýchľuje postup pri odstraňovaní chýb s výslednou maximálnou využiteľnosťou strojov a systémov.

Modulárny vstupno – výstupný systém Cube 67


Prestoje stoja čas aj peniaze, ako to vyriešiť?

Systém Cube je vysoko výkonným modulárnym decentralizovaným zbernicovým systémom, ktorý je využívaný u mnohých strojov a systémov. Koncepciu inštalácií pre rôzne priemyselné požiadavky môžeme realizovať pomocou bohatého výberu vstupných modulov, výstupných modulov, zmiešaných modulov a širokého rozsahu funkčných modulov (napr. IO-Link, RS 485, atď.).

Jednokáblový systém prenáša rovnako komunikačné dáta aj napájacie napätie, takže k štyrom vetvám každého zbernicového uzla môžeme pripojiť celkom až 32 modulov.

Hlavnými plusovými bodmi systému Cube sú:

  • Jednokáblový systém
  • Plne zaliate moduly
  • Multifunkčné kanály
  • Združené diagnostické možnosti

Vyhodnocovanie a používanie diagnostických dát bolo doteraz možné len pomocou časovo náročného programovania. Veľmi často sme museli pre každý nový systém vykonávať tie isté kroky, pretože rôzne ovládače vyžadovali rozdielne diagnostické koncepcie.

Až dodnes tak nebolo možné dosiahnuť maximálne využitie diagnostických funkcií rôznych ovládačov. Dôsledkom toho bolo to, že chyby sme neboli schopní identifikovať dostatočne rýchlo, čo často viedlo aj k dlhým prestojom. To nás stálo čas, peniaze a čiastočne i stresu.

Cube je výkonný modulárny decentralizovaný zbernicový systém


To je však už minulosťou.

Nová diagnostická brána Cube67 je praktickým modulom, ktorý poskytuje jednoduchý a rýchly spôsob čítania diagnostických dát zo systému Cube a sprostredkovanie týchto dát užívateľovi.

Vďaka svojej masívnej konštrukcii a vyskúšaným, plne zaliatym modulom je táto diagnostická brána vhodná pre použitie v náročných podmienkach priemyselných podnikov. Je integrovaná do kabeláže medzi zbernicovým uzlom Cube a až štyrmi vetvami. Štandardné ethernetové rozhranie potom pripája diagnostickú bránu ku komunikačnej úrovni.


Kompletný prehľad topológie

Pri spustení systému Cube, prečíta diagnostická brána kompletnú topológiu a tiež celý proces komunikácie a všetky diagnostické správy.

Modul pripraví všetky dáta vizuálne a zobrazí všetky informácie nezávisle od riadenia a bez potreby ďalšieho softvéru. Toto sa vykoná v každom vyhľadávači a rovnakým spôsobom bez ohľadu na platformu. K týmto údajom môže mať prístup každý používateľ v sieti, napríklad prostredníctvom rozhrania človek-stroj, tabletu alebo počítača umiestneného v riadiacej stanici.

Usporiadanie modulov je automaticky zobrazené v podobe zreteľnej topológie a v tabuľkovej forme na obrazovke. Tu prebieha výstup kompletných procesných dát, napríklad spínacích stavov jednotlivých vstupov a výstupov. Diagnostické hlásenia systému sa zobrazujú v topológii rovnako ako v prehľadnej tabuľkovej forme.

Prístup k údajom v sieti prostredníctvom tabletu

Hlavnou výhodou tohto nástroja je diagnostická pamäť (logbook), do ktorej sa ukladajú tzv. tranzientné chyby, tzn. také, ktoré sa vyskytujú iba prechodne, napríklad pri „prehriatí“ snímača v dôsledku priameho slnečného svetla pôsobiaceho opakovane v určitú dobu.

V riadiacom systéme sa prechodná chyba, ktorá už nie je akútna, viac nezobrazí a je považovaná za „odstránenú“. A to je zle, pretože takáto chyba je často predbežným upozornením na vážnejší problém.


Označenie modulov a chybové hlásenia

Nástroj poskytuje prehľadnú tabuľku na stiahnutie vo formáte CSV. Táto tabuľka obsahuje prehľad modulov a komponentov, ako aj všetkých vstupov a výstupov riešenia inštalácie na čítanie.

V tejto tabuľke môžeme priradiť komponentom názvy a uchovávať označenie pre všetky možné chyby pomocou obyčajného textu. Táto tabuľka potom bude následne spätne importovaná tak, aby poskytla nástroju prístup k týmto názvom a označeniam.

Tento topologický náhľad a táto tabuľka nám už neposkytujú kódované chybové hlásenia, ale jasné informácie, napr. „skrat v hydraulickej jednotke“ alebo „prerušenie vodiča na analógovom snímači drážky 2 prepravnej jednotky“. Tieto informácie pomáhajú rýchlo nachádzať jednotlivé chyby.

Aby bolo možné chyby rýchlo eliminovať, môžeme prostredníctvom súboru CSV tiež do systematiky importovať príkazy pre presné riešenia, napríklad „zatvoriť ventil“ alebo „vymeniť kábel“. V ideálnom prípade je v tabuľke už uvedené objednávacie číslo výmenného dielu. Odstraňovanie chýb sa nám tým značne urýchľuje.

Záznamy diagnostickej brány Cube67 môžeme uložiť na odoslanie, alebo pre štatistické štúdie. To umožňí napríklad počítať spínacie cykly vstupov a výstupov a používať tieto informácie pri štruktúrovanej údržbe v cyklických intervaloch. Výmenný formát nám tiež umožňuje používať tieto dáta pre ďalšie systémy a integrovať ich priamo do rôznych aplikácií, ako sú napríklad ERP alebo cloudové systémy.

Získané dáta sa môžu využiť pre ďalšie systémy s možnosťou integrácie do rôznych aplikácií


Kto všetko využije prednosti diagnostickej brány Cube67?

Z diagnostickej brány Cube67 majú prospech rôzne zainteresované strany do procesov na životných cykloch strojov a systémov:

  • Pracovník zodpovedný za spustenie resp. uvedenie stroja do prevádzky, ktorý diagnostickú bránu využíva pri skúmaní topológie a zisťovanie slabých miest, ako sú skraty alebo chyby v topológii (tj. rozdiely medzi menovitou a skutočnou konfiguráciou). Modul je užitočný tiež pri skúškach vstupov a výstupov.
  • Servisní pracovníci strojov alebo zariadení, ktorí sú zapojením diagnostickej brány schopní rýchlo identifikovať a odstraňovať chyby a tým zaručiť maximálnu využiteľnosť stroja. Trvalá integrácia je zaujímavá tiež za účelom získania vzdialeného prístupu k stroju alebo systému a na informovanie napríklad elektrikára v teréne.
  • Prevádzkovateľ stroja alebo systému, ktorý začleňuje diagnostickú bránu natrvalo s cieľom získať schopnosť včasnej reakcie na prípadné problémy. V najlepšom prípade už boli pokyny na odstraňovanie porúch začlenené do systematiky, čo umožní inštalatérovi vziať si so sebou potrebný náhradný diel už vo chvíli, keď prichádza vykonať samotnú opravu.
Jednoduchá diagnostika s diagnostickou bránou Cube67


Záver

Systém Cube má skvelé funkcie, jednoduché pripojenie, robustný a kompaktný dizajn, zaliate telo modulov, multifunkčné digitálne kanály a triedu krytia od IP 20 do IP 69K.

Moduly je možné inštalovať priamo k senzorom. Systémový kábel zabezpečuje spojenie s uzlovým modulom a prenáša ako dáta, tak napájanie. Rozsiahle možnosti diagnostiky uľahčujú riešenie prípadných problémov. Vďaka distribuovaným I/O znižuje množstvo prípojných miest potrebných v rozvádzači.

Riešenie s Cube nám ponúka navyše skvelý pomer ceny a úžitku po celý životný cyklus stroja, a to vďaka jednoduchému dizajnu, rýchlej montáži, bezchybnému uvedeniu do prevádzky a dostupnosti systému pre efektívnu prevádzku.


Zdroj: www.murrelektronik.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *