Celosvetovo prvý inteligentný dohľadový systém

ImpulseCheck je dohľadový systém, ktorý nám ponúka inteligentnú asistenciu a cloudové pripojenie na koncept ochrany pred prepätím.

ImpulseCheck umožňuje zistiť kondíciu každého jednotlivého ochranného prístroja pomocou cloudového pripojenia a ponúka tak úplne nové digitálne služby pre oblasť ochrany napájania.

Vďaka ImpulseCheck zistíme skutočné zaťaženie sledovaných zvodičov prepätia a tým aj zariadení. V dôsledku toho môžeme predvídať poruchy a efektívnejšie plánovať servisné zásahy.

ImpulseCheck zistí kondíciu každého ochranného prístroja pomocou cloudového pripojenia


Inteligentný systém v každom okamihu

Vďaka meraniu elektromagnetických porúch a rázových prúdov v reálnom čase budeme môcť kontinuálne zaznamenávať stav zariadenia inštalovanej prepäťovej ochrany

ImpulseCheck nepretržite sleduje aktívne vodiče inštalácie na zvodiči prepätia SPD (Surge Protection Devices). Tieto sú detegované ako rázové prúdy, tak aj vysokofrekvenčné napäťové impulzy.

Zistené hodnoty sú odosielané do PROFICLOUD-u. Následne sú interpretované a vyhodnocované na základe uložených modelov zvodičov prepätia (SPD) spoločnosti Phoenix Contact.

ImpulseCheck – Inteligentný asistenčný systém pre zvodiče prepätia

ImpulseCheck nielen počíta rôzne impulzy, ale analyzuje jednotlivé udalosti z hľadiska amplitúdy, náboja a špecifickej energie.

Priamo teda získavame informácie o skutočnom zaťažení zariadenia a zisťujeme aktuálny stav každého ochranného konektora. Vďaka prepojeniu s PROFICLOUD-om možno informácie zobraziť v ľubovoľnom internetovom prehliadači. Systém nás notifikáciami upozorní o rôznych udalostiach, ako napríklad o zmene stavu ochranného konektora.

ImpulseCheck sleduje aktívne vodiče napájacích káblov. Aj bez nainštalovanej ochrany proti prepätiu meria ImpulseCheck impulzy a možno takto vyvodiť závery o zaťažení zariadenia. Asistenčný systém sleduje zvodiče prepätia pre napájacie systémy Typu 1 a 2.

ImpulseCheck sleduje aktívne vodiče napájacích káblov

Zostávajúca životnosť (State of Health) ochranných zariadení sa stáva takýmto spôsobom veľmi transparentnou. Zásahy údržby je možné ešte lepšie naplánovať a na cloude založená analýza zistených meraných hodnôt nám zasa poskytne úplne nové automatizované procesy. Vďaka dohľadu v reálnom čase bude stav zvodičov prepätia neustále k dispozícii.

Podľa IEC 62305-3 musia byť zvodiče prepätia pravidelne kontrolované. Norma navyše predpisuje sprievodnú dokumentáciu skúšobných hodnôt.

ImpulseCheck sleduje ochranné prístroje v reálnom čase a aktuálny stav môžeme na účely dokumentácie kedykoľvek vyvolať jednoduchým stlačením tlačidla.

Meraním stavu systému je možné zistiť zostávajúcu dĺžku životnosti prepäťovej ochrany


Asistenčný systém ImpulseCheck s novými funkciami

Asistenčný systém na ochranu pred prepätím získava teraz nové funkcie prostredníctvom veľkej aktualizácie firmvéru. Firmware 2.0 nám umožní zvoliť výstupné body „cloudov“ PROFICLOUD Global alebo PROFICLOUD China.

Aktualizácia nám ponúka nové rozhranie pre zobrazenie vybraných dát z asistenčného systému v miestnej sieti. Dáta môžeme zobraziť buď prostredníctvom Modbus TCP / IP, alebo REST API.

Po vytvorení pripojenia ku cloudu sa zodpovedajúcim spôsobom aktualizujú aj dáta. Nová funkcionalita umožňuje tieto dáta zobraziť aj priamo vo webovej správe ImpulseCheck.

Aby sme mohli používať rozhranie REST API je nevyhnutné, aby bol trvalo aktívny webový server asistenčného systému. Na zabezpečenie prístupu ku konfigurácii ImpulseCheck pre ľubovoľného člena siete sa v systéme implementovala voliteľná aktivácia overenia pomocou hesla.

V závislosti na mieste použitia môžeme nastaviť jazyk používateľského rozhrania webovej správy na angličtinu, čínštinu alebo nemčinu.

Ukážka inštalácie a nastavenia asistenčného systému ImpulseCheck na ochranu pred prepätím

Zdroj: www.phoenixcontact.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *