Nová éra efektívneho monitorovania s DC ističmi

Istič s napájaním 24VDC od spoločnosti Eaton ponúka efektívne riešenie z hľadiska inštalácie a údržby. Zároveň nám zabezpečí aj vyššiu spoľahlivosť systému.

Tradične  sa jednosmerné obvody 24 V chránia elektromechanickými miniatúrnymi ističmi. Pre aktuálnu generáciu elektronických zdrojov napájania nám to však často už nepostačuje. Aj keď sú dnešné jednosmerné zdroje napájania odolné voči skratu, v prípade poruchy je ich výstupné napätie príliš nízke na to, aby sa zabezpečilo vypnutie tradičného ističa.


Spoľahlivá ochrana DC obvodov

Elektronický istič PXS24 nám umožňuje lepšiu ochranu pre jednosmerné obvody 24 V, pretože rýchlo deteguje preťaženie a selektívne vypína postihnuté súčasti stroja. V dôsledku toho systém zostáva ovládateľný a chyby možno buď vyraďovať pre zamedzenie kritického poškodenia, alebo je možné systém riadeným spôsobom odstaviť.

S týmto modulom sme schopní chrániť aj kapacitné záťaže s hodnotou až 20 000 mF. Pomocou ističa PXS24 môžeme teda značne zvýšiť spoľahlivosť svojich systémov.

PXS24 je modulárny rozšíriteľný systém. Každý kanál sa skladá z oddeleného modulu, každý z nich so šiestimi zabudovanými výstupnými svorkami, čo umožňuje priame pripojenie až troch jednosmerných záťaží 24 V.


Efektívne z hľadiska inštalácie a údržby

Oproti tradičným riešeniam nie sme nútení používať viackanálové moduly, pretože PXS24 nám umožňuje voliť počet kanálov v súlade s aktuálnymi potrebami riešenej aplikácie. Prepájanie možno znížiť na minimum, čo neznamená len ďalší nákladové úspory, ale odstraňuje aj prípadné zdroje chýb: prvý kanál PXS24 je pripojený k zdroju napájania 24 V pomocou násuvnej svorky.

Všetky ostatné moduly sú napájané cez násuvnú pripájaciu zbernicu, čo eliminuje nutnosť akéhokoľvek ďalšieho prepájania. Vďaka tomu môžeme ľahko rozširovať konfiguráciu.

S elektronickým ističom PXS24 je naším cieľom ponúknuť jasnú pridanú hodnotu v porovnaní s výrobkami našich konkurentov.

produktový manažér spoločnosti Eaton

„Vieme, že práca je najnákladnejším faktorom pri inštalácii a údržbe. Preto pre nás bolo dôležité, aby sme umožnili výrobcom strojov a rozvádzačov a montážnym firmám pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.“

Integrovaním ďalších funkcií do ističa PXS24 môžeme ušetriť ďalšie miesto v rozvádzači. Vďaka tomu sú priestorové požiadavky až o 25 % nižšie, než u tradičných riešení. Navyše vďaka modulu PXS24 znížime výdavky na materiál o 15 %  a skrátime dobu inštalácie o približne 35 %.

Každý kanál je dodávaný s vlastnými vstupmi a výstupmi kompatibilnými s PLC. To umožňuje používať kanál PXS k monitorovaniu a vizualizácii, čo je dôležité pre selektívne spínanie, ako aj pre údržbu a cielené odstraňovanie porúch.

S modulom PXS24 môžeme zopnúť priamo konkrétne kanály v prípade poruchy. Jednotlivé moduly môžu byť priamo prepojené pomocou jednoduchých zásuvných konektorov pre vytváranie skupinových hlásení alebo pre vypínanie viacerých kanálov súčasne v prípade poruchy.

Produktový manažér spoločnosti Eaton je presvedčený, že schopnosť PXS priamo komunikovať s PLC z neho robí riešenie budúcnosti. Riadiace vstupy a výstupy zodpovedajú norme STN EN 61131-2.

To nielen uľahčuje komunikáciu s PLC, ale tiež zaisťuje dostatočnú robustnosť PXS pri reakciách na snímače a schopnosť riadiť funkcie, ktoré by inak vyžadovali osobitné výstupy PLC.


Záver

Verzia Standard modulu PXS24 pokrýva rozsah až do 16 A. Verzie Economy pracujú v prúdovom rozsahu až do 10 A a nepodporujú komunikačné funkcie. Okrem toho sú všetky vlastnosti verzií Standard a Economy identické. Všetky verzie PXS24 majú certifikáciu UL. To znamená, že pri inštalácii zariadení a strojov s PXS24 v Severnej Amerike nebudeme mať žiadne ťažkosti.


Zdroj: www.eaton.com, upravil Automatitzacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *