ACOPOStrak: Revolučný inteligentný dopravný systém

Inteligentný dopravný systém prináša na trh v oblasti koncepcie strojov veľmi efektívne riešenie. Nadčasový dizajn nám umožní realizáciu flexibilných výrobných systémov a sľubuje novú éru pružnej a efektívnej výroby.


Ako efektívne prepraviť výrobky v rámci strojov a výrobných systémov?

Priemyselné spoločnosti denne hľadajú riešenia, ktoré by im pomohli urýchliť výrobu nových produktov a zvyšili by ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch. Základom tejto výzvy je hľadanie spôsobu, ako maximalizovať produktivitu a celkovú efektivitu zariadení. Platí to aj v prípade, ak spoločnosti hromadne vyrábajú veľmi malé série s množstvami už od jedného kusu.

Tieto požiadavky sú absolútnou výzvou k radikálne inému mysleniu v spôsobe, akými sú produkty prepravované v rámci strojov a výrobných systémov. S uvedením inteligentného dopravného systému ACOPOStrak na trh prináša B&R v oblasti koncepcie strojov nové revolučné riešenie.

ACOPOStrak zabezpečuje efektívny transport produktu počas výrobného procesu


Inteligentná technológia prepravy výrobkov

Jedným zo základných predpokladov konštrukcie systému ACOPOStrak je zabezpečenie transportu produktu počas výrobného procesu. Pri maximálnej rýchlosti 4 m/s (zrýchleniu 5g) sa výrobky pohybujú od jednej pracovnej stanice po druhú na nezávisle riadených vozíkoch. Medzi nimi sú elektronické divertery (prepínače resp. výhybky), ktoré rozdeľujú a spájajú toky produktov.

Inteligentný dopravný systém ACOPOStrak využíva technológiu lineárnych motorov s dlhými statormi, vozíkmi s permanentnými magnetmi a unikátne konštrukčné, elektrotechnické a softvérové riešenia. Vďaka tomu zásadne zjednodušuje a zrýchľuje konštrukciu sofistikovaných liniek.

Inteligentný dopravný systém zjednodušuje a zrýchľuje konštrukciu sofistikovaných liniek


Čo robí inteligentný dopravný systém tak jedinečným pre automatizáciu adaptívnych procesov?

“Výhybka“ (divertor, alebo ak chceme prepínač) je doslova kľúčovou súčasťou systému. Je 100% elektromagnetická, a preto môžeme zabudnúť na opotrebenie.

Ako “pripojovací pruh na diaľnici“ nám výhybka systému ACOPOStrak umožní rozdeľovať a zlučovať toky výrobkov. Rovnako zlučovanie, tak aj rozdeľovanie navyše funguje v plnej rýchlosti a bez akýchkoľvek kompromisov v produktivite.

Sériovo vyrábané produkty, ako sú napríklad fľaše s nápojmi môžeme individuálne zoskupiť do bežných balení po šiestich kusoch, kde každá fľaša obsahuje inú príchuť, a to bez akýchkoľvek zmien v hardvéri.

Výhybky nám zároveň zabezpečia, aby bol chybný výrobok vyradený v okamihu, akonáhle je identifikovaný, a nie aby pokračoval až na koniec linky, ako je tomu u konvenčných systémoch. To má samozrejme veľmi pozitívny vplyv na celkovú produktivitu.

Divertor resp.výhybka je kľúčovou súčasťou systému ACOPOStrak


Slobode dizajnu sa medze nekladú

Modulárny systém ACOPOStrak sa skladá z 5 základných konštrukčných segmentov. Ich kombináciou možno vytvoriť doteraz nerealizovateľné celky s úplne novými možnosťami.

Vďaka integrovanému snímaču polohy máme zároveň k dispozícii aktuálnu polohu každého vozíka, čo umožňuje kratší nábeh linky napríklad po výpadku napájania.

Existujúce aplikácie ACOPOStrak dosahujú celkovú dĺžku aj viac ako 100 metrov s počtom vozíkov až 250. Flexibilita riešenia vedie k zmenšeniu celkového zastavaného priestoru a ponecháva voľnosť na prípadné doplňovanie linky o ďalšie požadované segmenty.

ACOPOStrak sa skladá z 5 základných konštrukčných segmentov


Potrebujete vyrábať viaceré produkty paralelne?

ACOPOStrak so svojimi výhybkami tiež pridáva novú dimenziu flexibility pre vykonávanie paralelného spracovania. Tok produktov možno rozdeliť, následne súčasne prejsť niekoľkými spracúvajúcimi stanicami a potom toky zlúčiť opäť do jedného prúdu.

Takýmto spôsobom už nie je rýchlosť výroby limitovaná stanicou s najpomalším časom spracovania. Inými slovami ACOPOStrak zvyšuje výkon na meter štvorcový čo v konečnom dôsledku znamená vyššiu návratnosť investícií (ROI).

Ak vytvárame stroj alebo linku pomocou tohto inteligentného dopravného systému, máme k dispozícii modularitu a flexibilitu pre pridávanie jednotlivých segmentov a procesných staníc presne v závislosti na zmenách v dopyte. Takto prispôsobivá a škálovateľná koncepcia výroby je predurčená na flexibilnú prevádzku v prostredí IoT.

ACOPOStrak umožňuje so svojimi divertermi veľkú flexibilitu pre vykonávanie paralelného spracovania


Nulové prestoje pri výmene

Vozíky na inteligentnom dopravnom systéme ACOPOStrak môžeme odoberať a pridávať manuálne alebo roboticky počas prevádzky zariadenia v používateľsky definovanom mieste bez použitia špeciálnych nástrojov. To znamená bez náradia a navyše bez celkového zastavenia systému, čo vedie k bezprecedentnej dostupnosti celého stroja.


Prepojenie s bežnými dopravníkmi „ľavou zadnou“

Vďaka modulárnemu dizajnu je ľahké integrovať rôzne dlhé časti do bežného dopravného systému. Segmenty technologického systému ACOPOStrak sú vysoko integrované pohonné jednotky, ktoré sú kombináciou motora, napájacej a signálnej elektroniky a vysokovýkonných algoritmov v spoločnom puzdre.

Nepotrebujeme teda napríklad žiadne ďalšie frekvenčné meniče alebo riadiace jednotky, ktoré by nám nielen zvýšili náklady, ale by aj zabrali veľa priestoru v rozvádzači.

ACOPOStrak je teda zároveň veľmi priestorovo úsporné riešenie. Navyše kombináciou inteligentného transportného systému s tradičnými konvenčnými dopravníkmi zabezpečíme, že personalizácia hromadnej výroby bude najmä zisková a flexibilná.

Inteligentný dopravný systém ACOPOStrak je možné jednoducho integrovať do bežného dopravného systému


“Mapp Trak“ pomôže s rýchlym uvedením na trh

Mapp Trak je softvér, ktorý nám umožní jednoduchú správu inteligentných dopravných systémov. Pomáha dopravníkom udržať sa mimo kolízie, zotrvať vo virtuálnych bariérach alebo nenarušiť konfigurovateľné rýchlostné limity. Softvér nám umožní rozdeliť a zlúčiť toky výrobkov bez kolízie a vypočíta optimálne trasy v systéme.

S Mapp Trak vytvoríme aplikáciu vďaka procesne orientovanému programovaniu. Programátor jednoducho zadefinuje pravidlá, ako sa majú vozíky správať na trati. Pravidlá sú aktivované, keď vozíky prejdú cez virtuálne spúšťacie “trigre“ na trati.

Je to veľmi efektívny spôsob realizácie pohybových sekvencií. Netreba teda programovať jednotlivé osi a profily pre každý vozík. Vozíky možno pridávať alebo odoberať bez potreby zmeny softvéru.

Softvér Mapp Trak umožní jednoduchú správu inteligentných dopravných systémov


Záver

Systém ACOPOStrak nám umožňuje byť v rámci sériovej výroby skutočne flexibilní. Ak potrebujeme vyrábať viaceré produkty paralelne, požadujeme zákaznícky prispôsbiť dva za sebou vyrábané produkty alebo riešime vo výrobe otázku “ako znížiť životné cykly produktov na minimum“, potom môže toto inovatívne riešenie výrazne pomôcť.

Aj takto môže vyzerať moderná efektívna výroba. Inteligentné dopravné systémy zabezpečia flexibilnú topológiu a integrovaná robotika umožní riadiť celú technológiu vrátane samotných robotov z jedného systému.


Zdroj: www.br-automation.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *