Aplikácia sa pýta na otázky ohľadom rizík

S aplikáciou Assessment Hub môžeme posudzovať siete, automatizačnú techniku ​​a kybernetickú bezpečnosť na základe súčasných osvedčených postupov.


Ako môže táto priemyselná aplikácia pomôcť ?

Aplikácia je určená najmä pre vedúcich prevádzky, majstrov výroby a pre odborníkov v oblasti IT / OT, ktorí posudzujú úroveň prevádzkového rizika v rámci svojich prepojených infraštruktúr.

Aplikácia Assessment Hub pokrýva siete, automatizačnú techniku ​​a kybernetickú bezpečnosť a bola vyvinutá s cieľom zabezpečiť, aby si riadiaci pracovníci boli viac vedomí zvýšenej úrovne rizík spojených s rastúcim počtom pripojených pracovných priestorov a “smart“ výroby.

S aplikáciou Assessment Hub je možné aj hodnotiť riziká, podľa ktorých môžeme uprednostniť potrebné opatrenia.

Aplikácia, ktorá je teraz k dispozícii pre Android a iOS, sa najskôr pýta na množstvo jednoduchých, intuitívnych a podnetných otázok a potom poskytne na základe osvedčených postupov v priemysle personalizované hodnotenia udávajúce vysokú, strednú alebo nízku úroveň rizika.

Aplikácia je určená na posúdenie úrovne prevádzkového rizika v rámci prepojených infraštruktúr


Organický rast prepojeného podniku pod dohľadom

Moderné prepojené výrobné postupy sa spoliehajú na robustnú a bezpečne prepojenú infraštruktúru a zariadenia – slabé miesto v ktoromkoľvek bode tohto reťazca môže predstavovať významné prevádzkové riziká.

Vzhľadom k tomu, že fabriky organicky prerastajú do tzv. „Prepojeného podniku“ (Connected Enterprise), môže byť náročné sledovať, čo presne bolo kde nainštalované a čo prípadne môže mať negatívne účinky na podnik, ak by sa vyskytli nejaké problémy.

„Vyvinuli sme túto aplikáciu tak, aby fungovala ako východiskový bod pre dôkladnejšie posúdenie fabriky, pretože podľa našich skúseností získaných z projektov po celom svete, môžu jednoduché prevádzkové problémy a riziká často naznačovať väčšie, rozsiahlejšie problémy, ktoré nie sú vždy tak ľahko predvídateľné alebo analyzovateľné, „ uvádza regionálny riaditeľ pre podporu zákazníkov a servis.

„Tým, že sa pýtame na otázky týkajúce sa sietí, prevádzkových prostriedkov a zabezpečenia  (aj keď len na niekoľko jednoduchých, napríklad tých, ktoré sa používajú v aplikácii), dáva nám to možnosť začať si vytvárať predstavu o tom, kde sú potenciálne riziká, a následne vyvíjať a rozširovať svoje operácie v štruktúrovanejšom a dobre spravovanom prostredí.“

Organický rast fabrík do „prepojeného IoT podniku“ zo sebou prináša zvyšujúce nároky nad detailným dohľadom


Záver

Hlavným cieľom aplikácie aj služieb pre zabezpečenie siete je pomôcť s budovaním bezpečnejšej a robustnejšej architektúry, na ktorej môžeme založiť budúce produktívnejšie a výnosnejšie operácie.

Aplikácia je teda určená najmä pre vedúcich pracovníkom prevádzky, dielenských majstrov a odborníkom v oblasti IT / OT pri posudzovaní úrovni prevádzkového rizika v rámci svojich prepojených firemných infraštruktúr.

Aplikácia Assessment Hub je už dostupná v Apple App Store a v Google Play Store. Na tejto linke si môžete aplikáciu zadarmo stiahnuť.

Cieľom aplikácie je pomôcť s budovaním bezpečnejšej a robustnejšej architektúry

Zdroj: www.rockwellautomation.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *