Čo všetko dokáže IIoT v priemyselnom prostredí?

Priemyselný internet vecí vylepšuje výrobné operácie tak, že zlepšuje konektivitu, správu zariadení, monitorovanie výroby a vzťahy so zákazníkmi. V tomto článku si popíšeme deväť prínosov fenoménu IIoT.


Čo v skratke IIoT znamená ?

Vo svete priemyslu označuje Priemyselný internet vecí alebo IIoT (Industrial Internet of Things) veľmi veľké množstvo priemyselných zariadení, ktoré sú previazané senzormi, pripojené k bezdrôtovým sieťam a generujú obrovské množstvo údajov. Vo výrobe je to veľmi módny pojem a zdá sa, že sa o ňom hovorí takmer všade.

Pre IIoT sa používa niekoľko alternatívnych označení. Napríklad Machine-to-Machine (M2M), niektorí dokonca hovoria priamo o štvrtej priemyselnej revolúcii. Kľúčovým konceptom však je, že všade-prítomné dáta v reálnom čase a dynamické rozhodovanie môžu podnikom priniesť významný nárast efektivity a výkonu.

Podobne ako internet vecí (Internet of Things – IoT) aj IIoT prepája zariadenia s ľuďmi a zhromažďuje a zdieľa veľké množstvo dát. IIoT umožňuje realizovať inteligentnejšie a autonómnejšie stroje a umožňuje takýmto strojom vzájomne medzi sebou komunikovať.

Bohužiaľ iné, podrobnejšie informácie o IIoT bežne k dispozícii nie sú. Okrem chytrých zariadení, zhromažďovaniu a zdieľaniu dát väčšina ľudí nepočula nič o tom, čo všetko vlastne IIoT dokáže. Nižšie si teda poďme popísať ďalších deväť prínosov IIoT.

IIoT označuje veľké množstvo priemyselných zariadení, ktoré generujú obrovské množstvo údajov


1. Monitorovanie výroby

Nakoľko IIoT prepája chytré stroje, zhromažďuje a zdieľa veľké množstvo dát, môžeme monitorovať výrobu v reálnom čase. To umožňuje okamžitú reakciu na narušenie výroby. Takto nám IIoT pomáha eliminovať prestoje a obmedziť množstvo procesných skladových zásob.

Plánovanú výrobu môžeme v reálnom čase porovnávať so skutočnou výrobou, rýchlosť stroja a linky možno v reálnom čase meniť a môžeme tiež upravovať množstvo procesných skladových zásob. IIoT umožňuje dokončiť výrobu včas, synchronizovane s procesnými skladovými zásobami aj so skladovými zásobami surovín.

Monitorovanie výroby v reálnom čase vďaka IIoT


2. Vzdialená správa zariadenia

Pripojenie strojov kompatibilných s IIoT k sieti umožňuje vzdialenú správu zariadenia. Pracovník má možnosť spravovať alebo monitorovať zariadenia odkiaľkoľvek a nie je obmedzený tým, že by sa musel nachádzať priamo pred zariadením, ktoré vyžaduje údržbu.

Pre lepšie pochopenie toho, čo sa skutočne so zariadením deje, môžeme použiť chytré senzory. Protokoly je možné nastaviť tak, aby aktívne spravovali zariadenia, šetrili náklady na energiu a znižovali celkové prevádzkové výdavky.


3. Údržba zariadení

Pomocou IIoT môžeme ľahko implementovať výstrahy údržby podľa stavu. IIoT je kľúčovým faktorom umožňujúcim realizovať údržbu na báze spoľahlivosti a využívať strojové učenie pre podporu prediktívnej údržby.

To všetko sa pozitívne odráža vo zvýšenom objeme výroby, obmedzení odstávok, nižších nákladoch na údržbu, vysokej spoľahlivosti strojov a väčšej návratnosti investovaného kapitálu v podobe lepšieho využívania strojov a objemu výroby.

IIoT umožňuje jednoduchú implementáciu výstrahy údržby


4. Identifikácia položiek a komunikácie

Čiarové kódy sú takmer na všetkom. Namiesto nich sa však stále viac používajú štítky Rádiofrekvenčnej Identifikácie (RFID), ktoré ponúkajú väčšiu flexibilitu. V spojení so systémom GPS ponúkajú štítky RFID oveľa väčšie možnosti, avšak zhromažďovanie a zdieľanie dát môže byť stále problematické.

IIoT dokáže prepojiť systémy čiarových kódov a štítkov RFID, a odstrániť tak veľa problémov súvisiacich s komunikáciou tým, že umožní týmto systémom zhromažďovať a zdieľať veľké množstvo dát o produktoch, materiáloch, prebiehajúce výrobe a pohyboch skladových zásob, čím prispieva k lepšej správe v reálnom čase.


5. Priebežné zlepšovanie vďaka analýze dát

Štíhla výroba, Six Sigma a ďalšie koncepcie priebežného zlepšovania potrebujú veľa dát. Preto je priemyselný internet vecí tak veľmi dôležitý. IIoT pomáha agregovať produktové dáta, procesné dáta a rôzne iné dáta. Tieto dáta pomáha IIoT dostať k tým správnym ľuďom a na správne miesta na vykonanie analýzy.

Presne toto potrebujú pracovníci zaoberajúci sa priebežným zlepšovaním k tomu, aby identifikovali problémy, dopracovali sa k hlavnej príčine, implementovali vylepšenia a overili si, že tieto zlepšenia naozaj fungujú.

IIoT pomáha agregovať produktové dáta, procesné dáta a rôzne ďalšie dáta


6. Autonómna manipulácia s materiálom

IIoT sa dokáže pripojiť v podstate ku všetkému, vrátane zariadení pre manipuláciu s materiálom, ako sú automaticky navádzané vozidlá (Automated Guided Vehicles – AGV) a automatizované skladovacie a vychystávacie systémy (Automated Storage and Retrieval Systems – ASRS).

Výrobná linka môže vyzvať AGV na vyzdvihnutie produktov alebo privezenie materiálu. AGV môže vyzvať systém ASRS k uloženiu určitých výrobkov do skladu a výrobná linka môže vyzvať ASRS k zaslaniu ďalších surovín, čo následne prinúti k činnosti vozidlo AGV.

To všetko môže bežať autonómne a jednotlivé subjekty môžu spolu komunikovať v reálnom čase.

IIoT sa dokáže pripojiť aj napríklad k automaticky navádzaným vozidlám (AGV)


7. Zlepšenie komunikácie s dodávateľmi

IIoT umožňuje komunikáciu s dodávateľmi tak, že im poskytuje prevádzkové informácie pre vzdialenú automatizáciu a optimalizáciu procesu. Komunikáciu s dodávateľmi na báze IIoT môžeme rozšíriť o informácie, ako je objem výroby, úroveň skladových zásob, rozpracovaná výroba a úroveň zásob materiálu.

Toto všetko je najmä pre podporu dodávok skladových zásob “práve včas“ (just-in-time), skladových programov spravovaných dodávateľmi a pre lepšie riadenie skladových zásob materiálu.


8. Lepšie vzťahy so zákazníkmi

Pokiaľ ide o zákazníkov, IIoT môže odberateľskému kanálu poskytnúť prehľad o výške skladových zásob dokončených výrobkov. To nám umožní zredukovať úroveň skladových zásob, znížiť prepravné náklady, znížiť skladovacie a distribučné náklady a poskytovať lepšie zákaznícke služby.

Pomáha to výrobným a distribučným operáciám dostať správne produkty na správne miesta a v správny čas, čo samozrejme v konečnom dôsledku zvyšuje spokojnosť zákazníkov.


9. Lepšie rozhodovanie manažmentu

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí musí mať tím managementu k dispozícii informácie v reálnom čase, aby mohol prijímať rozhodnutia s výrazným dopadom na náklady a zisky firmy.

IIoT umožňuje, aby manažment dostával tie správne informácie, aby mal prehľad o tom, čo sa deje na výrobnej úrovni, aby mohol prijímať rozhodnutia potrebné pre lepšie riadenie celkových prevádzkových nákladov a zvyšovanie firemných ziskov.

Informácie v reálnom čase sú dôležité pre rozhodovanie manažmentu spoločnosti


Záver

IIoT dokáže oveľa viac, než sa väčšina ľudí domnieva. Prepája zariadenia a ľudí, zhromažďuje a zdieľa veľké množstvo dát, umožňuje a integruje inteligentnejšie a autonómnejšie stroje.

Prvým krokom smerom k stratégii IIoT je porozumieť tomu, čo sa snažíme dosiahnuť. Projekty IIoT sa môžu zamerať na prediktívnu údržbu, priemyselnú automatizáciu a integráciu, vyššiu prevádzkovú efektívnosť, zníženie prestojov alebo lepšie obchodné rozhodnutia a vytváranie nových tokov výnosov.

Nezábudajme, že každý z projektov bude potrebovať iné hardvérové komponenty, siete a analytické údaje a vyžadovať skúsenosti rôznych špecialistov na senzory a IoT siete, programátorov, procesných analytikov so znalosťami daného odvetvia a dátových analytikov, ktorí premenia čísla na užitočné informácie.

IIoT je skvelým nástrojom, ktorý umožňuje výrobcom zlepšiť široký rad operácií. Prečo teda nevyužiť túto príležitosť?


Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *