Prvý simulátor mobilných robotov pre výrobné aplikácie

Simulátor robotického parku umožňuje plánovať prevádzku a pracovné postupy pre flotilu autonómnych mobilných robotov. Pomáha riešiť problémy skôr, ako sa objavia.

Od teraz môžeme identifikovať potenciálne prekážky a optimalizovať flotilu bez toho, aby sme museli nasadiť skutočného robota. Vďaka inovácii Fleet Manager „správcu robotického parku“ budú môcť systémoví integrátori a koncoví používatelia jednoducho simulovať svoje aplikácie zmenou prevádzkového režimu.


Optimalizácia výroby so správou robotického parku

Manažéri fabrík sú pod neustálym tlakom kvôli plneniu rôznych cieľov týkajúcich sa vylepšovania efektivity a procesov v rámci jednotlivých pracovných oddelení.

Riešenie pre správu robotického parku umožňuje správu flotily robotov vrátane vstavaných funkcií pre záznam dát, analýzu a vykazovanie, ktoré podnikom pomôžu nielen s optimalizáciou celkového výkonu, ale aj ich s optimalizáciou robotického parku.

Okrem správy robotického parku je možné aj optimalizovať celkový výkon továrne


Vyriešte problémy skôr ako nastanú

Simulátor robotického parku spoločnosti OMRON je prvým simulátorom mobilných robotov pre výrobné aplikácie. Plánuje prevádzku a pracovné postupy pre robotické parky pozostávajúce z autonómnych mobilných robotov, aby zákazníci mohli identifikovať potenciálne problematické miesta a optimalizovať pracovné postupy bez toho, že by museli nasadzovať skutočné roboty.

Spoločne so „správcom robotického parku“ sú k dispozícii prémiové riešenia pre vstavané funkcie záznamu dát, analýzy a vykazovania, čoho výsledkom je optimalizácia celkového výkonu podniku aj jeho robotického parku.

Predstavenie „správy robotického parku“ pre mobilné roboty


Zhromaždenie údajov z prispôsobenej analýzy

Simulátor robotického parku napodobňuje správanie robotov, vrátane lokalizácie, plánovania trasy, vyhýbania sa prekážkam a správy robotického parku. Poskytuje tak cenné poznatky o výkonnosti v reálnom svete. Systém dokáže simulovať úlohy s cieľom predvídať prevádzkové rýchlosti a optimalizáciu veľkosti robotického parku na mape skutočného výrobného závodu.


Jednoduchá správa mobilného ekosystému

Simulátor robotického parku je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s platformou Omron FLOW (Fleet Operations Workspace) pre mobilné roboty. Táto platforma poskytuje inteligentný systém pre správu robotického parku, ktorý monitoruje polohy mobilných robotov, dopravné toky a požiadavky na plnenie úloh. Zabezpečuje tak maximálnu efektivitu prevádzky v podniku.

Vďaka automatizácii robotických úloh znižuje riešenie FLOW rozsah nutného programovania v systéme vykonávaní výroby (MES) alebo v systéme pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP).

Inteligentný systém pre správu robotického parku monitoruje polohy mobilných robotov, dopravné toky a požiadavky na plnenie úloh

Simulátor robotického parku môžeme spustiť na zariadení EM2100, ktoré možno konfigurovať ako správcu robotického parku, záložného správcu robotického parku a teraz aj ako simulátor robotického parku. Ak chceme zariadenie EM2100 používať ako simulátor robotického parku, možno ho nakonfigurovať vo výrobe alebo v teréne pomocou softvérovej licencie.

Simulátor robotického parku je možné spustiť na zariadení EM2100


Výhody simulátora robotického parku

  • Posudzovanie vplyvov zmien mapy, veľkosti a trasy, a nových softvérových funkcií
  • Simulácia až 10 robotov najviac v troch samostatných robotických parkoch
  • Vizualizácia plánovania trás jednotlivých robotov a interakcie s ostatnými robotmi
  • Simulácia prostredia na základe skutočných výrobných závodov
  • Identifikácia problematických miest v prevádzke
  • Overovanie softvéru od iných dodávateľov
Jednou z výhod je aj vizualizácia plánovania trás jednotlivých robotov a interakcie s ostatnými robotmi

Zdroj: www.omron.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *