Ako najlepšie využiť „modré zlato“?

V dnešnej dobe sa vo vodohospodárskom priemysle stretávame s celým radom náročných úloh: starnutie infraštruktúry, rast prevádzkových nákladov, sprísňovanie legislatívy a úbytok kvalitných zdrojov pitnej vody.

Rastie tak i nutnosť zlepšiť a zefektívniť všetky procesy, ktoré vo vodárenstve prebiehajú. Riešenie prináša digitalizácia, ktorá zároveň umožňuje optimalizovať vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru, zvýšiť ekonomickú efektivitu prevádzky a jej bezpečnosť. 


Máme pre vás avšak veľmi pozitívnu správu.

A to, že máme k dispozícii dodávateľov, ktorí pre vodárenský priemysel vedia zabezpečiť komplexné a pokročilé riešenia pre automatizáciu a digitalizáciu celého hodnotového reťazca a celého životného cyklu závodu.

Takéto technológie nám umožnia zber a spracovanie ohromného množstva dát a ich chytrú analýzu, vďaka ktorej získavame pridanú hodnotu. Integrované portfólio riešení pre digitálny podnik pomáha implementovať koncept digitálnej výroby podnikom pôsobiacim vo vodárenskom priemysle. Podpora je najmä vďaka postupnej digitálnej transformácii

Siemens ponúka komplexné a spoľahlivé riešenia pre čistiarne odpadových vôd, úpravne pitnej vody, vodovodné a kanalizačné potrubie, čerpacie stanice a zariadenia na odsoľovanie morskej vody.

Komplexné a spoľahlivé riešenia pre vodárensky priemysel


Efektívne znamená digitálne

Ak chceme ušetriť až 20% času pri plánovaní a inžinieringu nových zariadení pomôže nám s tým softvérové ​​riešenie Comos – jednotná platforma pre plánovanie a správu dát. Okamžitý prenos dát je možný vďaka prepojeniu softvéru Comos a riadiaceho systému Simatic PCS 7

Všetky dáta jednotne ukladáme a priebežne aktualizujeme, čo nám umožňuje pracovať na viacerých krokoch súčasne a máme vždy k dispozícii aktuálne informácie.

Pretože je Comos multitaskingový nástroj, môžu všetci členovia tímu pracovať na jednej platforme. So softvérom Comos navyše môžeme vykonávať správu závodu po celú dobu jeho životného cyklu – od plánovania cez inžiniering, prevádzku až po servis a modernizáciu.

Comos – jednotná platforma pre plánovanie a správu dát

Myšlienka „integrovaného inžinieringu“ znamená, že všetky disciplíny pracujú v jednej centrálnej databáze s nepretržitým tokom informácií vo všetkých úrovniach spoločnosti a vo všetkých fázach projektu. 

Automatizačný systém pre riadenie jednotlivých procesov Simatic PCS 7 nám šetrí čas, a to vďaka prednastavenej konfigurácii celej technológie. Simatic PCS 7 obsahuje knižnice funkčných blokov a vizualizačný systém Simatic WinCC

Testované, štandardizované komponenty a ich intuitívne ovládanie pomáhajú znížiť náklady a skrátiť dobu projektovania až o 15%. Simulácia jednotlivých zariadení a procesov výrazne zvyšuje efektivitu prípravy a prevádzky.

Digitálne dvojča v skutočnej továrni nám umožňuje integrovať procesy, operácie a informácie po celý životný cyklus zariadenia. Simulačný softvér SIMIT preberá dáta priamo z riadiaceho systému Simatic PCS 7 a platformy Comos. To umožňuje testovať všetky automatizačné a procesné riadiace funkcie a opraviť chyby pred skutočným uvedením do prevádzky. 

Môžeme simulovať rôzne sekvencie technologických procesov, čím možno predídeme niekedy aj nebezpečným prevádzkovým testom. Simulácia tak skracuje dobu, ktorú by sme potrebovali na uvedenie technologického zariadenia do prevádzky a uľahčuje prácu pri realizácii projektu automatizácie. 

Vďaka 3D vizualizácii a virtuálnej realite v prostredí Comos Walkinside možno tiež virtuálne prejsť celú továreň alebo vyškoliť personál. Na virtuálnom modeli môžeme simulovať rôzne prevádzkové stavy, ktoré môžu nastať v praxi, aby sa na ňom operátori naučili správne a rýchlo reagovať.


Aplikácia pre Chytrú vodu

Digitálne dvojča sa oplatí nielen pri plánovaní nových závodov a technológií, ale aj počas už prebiehajúcej prevádzky: na základe generovaných údajov počas reálnej prevádzky a ich prenášaním zo systému Simatic PCS 7 do platformy Comos sa model priebežne aktualizuje. 

Vytvára tak podmienky pre neustále zlepšovanie a zvyšovanie efektivity závodu po celú dobu jeho životnosti. Vďaka systematickému sledovaniu jednotlivých súčastí zariadenia môžeme predĺžiť ich životnosť, zabrániť neplánovaným prestojom a v dôsledku toho výrazne zlepšiť dostupnosť zariadení. 

Platforma XHQ Operations Intelligence dodáva dáta a KPI v reálnom čase, čím umožňuje nepretržitú optimalizáciu prevádzky a porovnanie výkonu viacerých zariadení na rôznych miestach.

Ponúka nám jediný súvislý pohľad na všetky informácie a umožňuje rad riešení v oblasti riadenia výkonnosti v reálnom čase a podpory rozhodovania. Pomáha zvýšiť výkon a prevádzkové náklady až o 8%

Nové príležitosti, ako zvýšiť efektivitu prevádzky vodohospodárskych zariadení, prináša i MindSphere, otvorený operačný systém a cloudová platforma. Vytvára základ pre aplikácie a služby založené na dátach, vrátane služieb od dodávateľov tretích strán, ako je prediktívna údržba, správa energetických dát a optimalizácia zdrojov.

Cloudová platforma Mindsphere môže pomôcť s efektivitou prevádzky vodohospodárskych zariadení


Smart Water Management

Modulárny softvérový systém Smart Water Management (Siwa) pomáha prevádzkovateľom vodárenských sústav efektívnejšie využiť infraštruktúru. 

Základom je opäť zber a analýza dát z jednotlivých zariadení. Prevádzkovateľom ponúka podporu pri optimalizácii prevádzky sietí, účinnú pomoc pri detekcii a lokalizácii únikov vody a dynamickú simuláciu prevádzkových stavov potrubných systémov. 

Modul Siwa Optim je naozaj „smart“. Ide o systém s umelou inteligenciou, ktorý vďaka matematickému modelovaniu existujúcich prevádzkových dát a on-line informácií (napr. aktuálnych cien energií) dokáže navrhnúť čo najlepší plán prevádzky čerpacích staníc, zdrojov pitnej vody, vodojemov a ďalších prvkov infraštruktúry.

Chytré spínanie sa oplatí predovšetkým u energeticky náročných zariadení, ako sú dúchadlá alebo pumpy.

Nákladovo optimalizovaná prevádzka čerpadla v systémoch zásobovania vodou – využitie cloudovej aplikácie Siwa Optim

Nasadením systému Siwa Optim môžeme teda ušetriť až 15% prevádzkových nákladov. Detekcia a lokalizácia únikov vody a informácie o spotrebe predstavujú jednu z najvyšších priorít pri prevádzkovaní vodárenských sietí. 

Systém Siwa Leak dokáže spoľahlivo zistiť a lokalizovať úniky aj malého množstva vody v dopravných a distribučných systémoch vďaka neustálemu monitorovaniu stavu vodovodného potrubia. 

Systém Siwa Leak nám pomáha  zlepšiť využitie kapacít čistiarní a celej kanalizačnej siete, znížiť energetickú náročnosť a zároveň vďaka simulačným modulom výrazne znížiť investičné náklady pri budovaní sietí.


Bezpečnosť na prvom mieste

Ochrana priemyselných zariadení pred kybernetickými útokmi hrá v dnešnom svete čoraz dôležitejšiu úlohu. Všetci sme si dobre vedomí dôležitosti bezpečnosti vodných zdrojov a vďaka svojej tridsaťročnej praxi v oblasti kybernetickej bezpečnosti ponúka portfólio produktov, digitálnych riešení a služieb pre ochranu vodných a odpadových vôd. 

Koncept Industrial Security je založený na obrane na všetkých úrovniach (Defence in depth) a ponúka naozaj komplexné poňatie ochrany. Koncepcia kybernetickej bezpečnosti súčasne chráni všetky relevantné úrovne – od správy zariadení až po úroveň poľa a od riadenia prístupu až po bezpečnosť komunikácie.


Zdroj: www.siemens.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *