Ako plánujú investovať do priemyselnej robotizácie okolité krajiny?

V prvom kvartáli roku 2020 prebehol prieskum o plánoch zavádzania automatizácie v malých a stredných výrobných podnikoch (SME) v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.


Automatizácia výroby a robotizácia je priorita

Cieľom prieskumu bolo zistiť súčasnú situáciu okolo robotizácie v malých a stredných výrobných podnikoch (SME) so zameraním na vnímanie potenciálu robotov, úroveň používania robotov, hlavnú motiváciu alebo prekážky v robotizácii, zámery k investícii v robotizácii a kľúčové faktory ovplyvňujúce investovania do automatizácie.

Výsledky prieskumu ukázali, že v Českej republike plánuje 23 % z oslovených SME v najbližších troch rokoch robotizovať svoju výrobu. V Maďarsku aj Rumunsku je to až 27,6 %.

Najviac firiem, ktoré plánujú robotizovať je v Poľsku, a to 33,7 %. Z firiem, ktoré plánujú takto automatizovať výrobu, je v Česku 26,9 % rozhodnutých investovať do kolaboratívnych robotov. V Maďarsku je to 22,5 %, Poľsko a Rumunsko sú na najvyššej úrovni až 38,8 %.

Zavádzanie automatizácie v malých a stredných výrobných podnikoch je veľkou prioritou


Aktuálna situácia

Najnižšia úroveň robotizácie v rámci krajín zaradených do prieskumu je v Maďarsku, kde len 11 % SME vlastní priemyselný alebo kolaboratívny robot. O niečo lepšia situácia je v Rumunsku, kde nekonkrétne definovaný druh robota vlastní 15,4 % oslovených firiem. Nasleduje Poľsko s 22,7 % robotizovaných SME podnikov.

Najviac robotov z krajín zapojených do prieskumu je v Českej republike, kde ich vlastní 23,3 % respondentov.

Vo všetkých skúmaných krajinách prevládajú roboty v stredne veľkých podnikoch, kde dominujú priemyselné roboty nad kolaboratívnymi. Pri malých výrobných firmách je však pomer priemyselných a kolaboratívnych robotov oveľa nižší. Špecifické je Rumunsko, kde je tento pomer veľmi vyrovnaný.

U respondentov, ktorí zvažujú v najbližších troch rokoch investície do robotizácie, hrá podstatnú úlohu to, či už nejaký robot vlastnia. V Maďarsku má takmer štvrtina podnikov plánujúcich automatizáciu nejaký robot, v Rumunsku je to takmer 30 % podnikov, v Českej republike dokonca takmer 50 % SME, naopak v Poľsku len 14,3 % firiem.

V stredne veľkých podnikoch dominujú priemyselné roboty nad kolaboratívnymi


Aké sú očakávania SME od robotizácie?

Medzi kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú oslovené podniky v plánovaní robotizácie, sú v Maďarsku a Rumunsku na prvých miestach zvýšenie produktivity a ušetrenie nákladov, posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zvýšenie kvality výroby.

V Českej republike aj v Poľsku medzi hlavné dôvody robotizácie patrí tiež zvýšenie produktivity a zníženie nákladov, ďalej skrátenie dodacej lehoty, zvýšenie kvality výrobkov elimináciou ľudských chýb a posilnenie konkurencieschopnosti.

Medzi ďalšie významné dôvody (nad 50 % odpovedí) v týchto krajinách patria problémy pri personálnom obsadzovaní, štandardizácia pre-procesu, zvýšenie výrobnej bezpečnosti a flexibilita výroby.

Medzi prvé procesy robotizácie, ktoré firmy plánujú, patria vo všetkých krajinách montáž, balenie a paletizácia.

Zvýšenie produktivity a ušetrenie nákladov patria medzi kľúčové faktory pri plánovaní robotizácie


Hlavné dôvody investovania do robotizácie

Očakávaná návratnosť investície (ROI – Return of Investment) do robotizácie je v Českej republike, Maďarsku i Rumunsku najčastejšie obdobie dvoch až troch rokov, zatiaľ čo v Poľsku je to obdobie jedného až dvoch rokov.

Medzi hlavné dôvody, ktoré ovplyvňujú v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku rozhodnutia o robotizácii, patrí cena a návratnosť investície, zatiaľ čo v Poľsku je to cena a jednoduchosť použitia.

Firmy, ktoré nezvažujú robotizáciu, rovnako zdôvodňujú svoje rozhodnutie najčastejšie tým, že ich výroba a jej rozsah nevyžadujú robotizáciu, alebo že aplikácie a procesy, ktoré využívajú, nemôžu byť automatizované, prípadne že objem výrobkov je príliš malý na robotizáciu, alebo že firma nevidí dostatočné výhody investície do robotizácie.

Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že z pohľadu priemyselných segmentov prichádza v Českej republike najväčší dopyt po robotizácii najmä z oblasti potravinárstva. Ide konkrétne o 52,8% zo všetkých respondentov.

Potravinársky priemysel zaznamenáva vysoký dopyt po robotizácii


Investície do robotizácie sa vyplatia

“Vývoj vo výrobnom priemysle čoraz viac závisí od investícií do robotiky. Výrobné podniky však vidia veľa prekážok, ktoré ich obmedzujú v implementácii robotov. Pre nás ako dodávateľa technológií je podstatné poskytnúť argumenty, ktoré presvedčia manažment, že investície do robotizácie sa vyplatia, “ uvádza generálny manažér pre strednú a východnú Európu spoločnosti Universal Robots.

“Dobrou správou je, že výrobcovia sa čoraz častejšie rozhodujú pre kolaboratívne roboty, a to vďaka ich výhodám, najmä bezpečnosti, flexibilite aplikácií a rýchlosti implementácie,“ dopĺňa generálny manažér.


Zdroj: www.universal-robots.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *