Siemens pripája riadiaci systém Logo! do cloudu

V nasledujúcich riadkoch Vám predstavíme novú verziu logického modulu Siemens Logo! 8.3, ktorá najnovšie ponúka priame pripojenie do cloudu ako aj ďalšie zaujimavé funkcie.


Obsluha z cloudu pomocou PC, smartfónu alebo tabletu

Programovacie prostredie Logo! Soft Comfort 8.3 prináša novú aktualizáciu pre konfiguráciu cloudu cez Amazon Web Services. Umožňuje nastavenie cloudového pripojenia a prístup k novému bezplatnému webovému editoru Logo! pre tvorbu užívateľských webových stránok a dashboardov v cloude.

LOGO! Web Editor V2.0 prináša so sebou nové, rozšírené funkcie. Môžeme si napríklad navrhovať vlastný dizajn stránok a obsluhovať ich z cloudu pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača.

Webový server môže „bežať“ priamo v cloude a umožniť tak vizualizáciu pre typické automatizačné projekty, napríklad domovú či záhradnú automatizáciu, ovládanie strojov a sledovanie energie nezávisle na lokalite.

Vlastný dizajn stránok možno obsluhovať z cloudu aj so smartfónom


Práca s dátami priamo počas prevádzky

Šifrovaná komunikácia medzi cloudom a modulom Logo! 8.3 prebieha cez protokol TLS, ktorý zaistí bezpečný prenos dát oboma smermi (tzn. čítanie i písanie). Cloudové pripojenie logického modulu Logo! znamená zásadný posun v oblasti spracovania dát.

Zatiaľ čo predtým bolo pre získanie a spracovanie dát nevyhnutné prerušiť prevádzku modulu, teraz prístup do cloudu v reálnom čase umožňuje prácu s dátami priamo za prevádzky.

Vo verzii Logo! 8.3 bude k dispozícii jediný cloud, a to Amazon Web Services. V ďalších verziách modulu Logo! sa chystá pripojenie do iných cloudov napríklad Siemens MindSphere alebo Alibaba Cloud.

Prístup do cloudu v reálnom čase umožňuje prácu s dátami priamo za prevádzky


Riadiaci systém Logo! otvára nové možnosti

Logo! 8.3 má možnosť niekoľkých komunikačných rozhraní napríklad Modbus TCP / IP, Konnex bus (KNX) či Ethernet, a vďaka tomu ho možno využiť aj ako cloudovú bránu k existujúcim systémom. Dáta potom môžu byť napríklad kvôli obmedzenej pamäti riadiaceho systému exportované do cloudu.

Takýmto spôsobom môžeme presunúť všetky dáta menších automatizačných úloh do cloudu pre ďalšie spracovanie a analýzy. Inžinierom automatizácie sa tak otvárajú nové možnosti, ako zaznamenávať a vyhodnocovať dáta o spotrebe energie, vykonávať prediktívnu údržbu či zavádzať flexibilné koncepty služieb.

Logo! 8.3 možno využiť aj ako cloudovú bránu k existujúcim systémom


Vyše 20 rokov umožňujú riadiace systémy Siemens Logo! menšie automatizačné úlohy

Bolo to v roku 1996, keď spoločnosť Siemens predstavila logický modul Logo! pre univerzálne použitie a tým otvorila úplne nový rad zariadení v oblasti elektrotechniky.

Moduly boli vyvinuté pre menšie automatizačné úlohy a zároveň mali nahradiť skoršie bežné technológie a uľahčiť tak fungovanie napríklad pomocných stykačov, časových relé, spínacích hodín, prúdových relé a čítačov. Od tej doby sa rozrástol inštrukčný súbor a funkcionalita celého systému.

Napríklad veľkosť pamäte prvej generácie modulov bola iba 30 blokov. Najnovšia verzia Logo! 8.3 má už viac ako 400 blokov. Moduly už štandardne obsahujú možnosť ethernetovej komunikácie až so 16 pripojeniami.

Tieto riadiace mikrosystémy sú preto už dnes zavedenou technológiou, ktorá napríklad v kombinácii s riadiacimi systémami Simatic zaberá významnú pozíciu v oblasti výkonnej automatizačnej a riadiacej techniky.

Moduly Logo! sa jednoducho inštalujú, vyžadujú minimálne káblové zapojenie a ponúkajú užívateľsky prívetivé programovanie. Šetria miesto v rozvádzači, fungujú ako tradičné časové spínače, časové relé a počítadlá či vykonávajú ďalšie pomocné reléové funkcie. Jednoduchým spôsobom môžeme funkcie rozšíriť, napríklad ako PI regulátor alebo zaznamenávanie dát.

Nastavenie cloudového spojenia medzi LOGO! Soft Comfort a Amazon Web Services.

Zdroj: siemens, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *