Trendy v IoT pre rok 2021+

V posledných rokoch sa IoT teší čoraz väčšej popularite, najmä vďaka svojmu obrovskému potenciálu. Naviac rok 2020 spustil vlnu digitálnej transformácie spoločností, v ktorej hrá IoT jednu z hlavných úloh. Pozrime sa, čo je v IoT na vzostupe a aké technológie môžu prevrátiť celé odbory na ruby.


1. Rozširovanie 5G sietí

Na prvom mieste je stále rozširovanie 5G sietí. U nás komerčnú 5G sieť predstavil operátor, ktorý paradoxne nepredstavoval žiadnu pilotnú prevádzku. Telekom sa jednoducho rozhodol spustiť komerčnú prevádzku na mnohých územiach Bratislavy vrátane areálu automobilky Volkswagen.

IoT skutočne existuje len vďaka bezdrôtovému pripojeniu, ktoré je jeho podstatnou súčasťou. Čím spoľahlivejšie je pripojenie, tým lepší je výkon a spoľahlivosť.

Výkonná 5G technológia je vstupnou bránou k Priemyslu 4.0

5G siete prinesú:

 • Väčšie kanály (pre zrýchlenie dát)
 • Nižšiu latencia (nízka odozva)
 • Možnosť pripojiť viac zariadení naraz (pre senzory a inteligentné zariadenia)

Vďaka tomu dostanú IoT aplikácie novú dimenziu použiteľnosti. Môže medzi sebou komunikovať oveľa viac zariadení a senzorov a nepreťaží sa sieť. Navyše vďaka nízkej latencii sa môžu začať lepšie využívať napríklad autopiloti, chirurgické roboty a začnú sa skutočne rozvíjať chytré mesta. Až s príchodom 5G sietí sa využije ozajstný potenciál IoT.

IoT a 5G siete nájdu uplatnenie predovšetkým v oblastiach ako:

 • Automobilový priemysel a distribúcia
 • Chytré mestá
 • Zdravotníctvo
 • Priemysel
 • Energetický priemysel
IoT a 5G siete nájdu široké uplatnenie v priemyselnom prostredí


2.
Blockchain a kyberbezpečnosť

IoT sa bude musieť popasovať s komplexnými bezpečnostnými výzvami. Tieto zložitosti pramenia z rozmanitej a distribuované povahy technológie. Sieť pripojených zariadení zostáva zraniteľná voči útokom.

Koľko zariadení bolo pripojených v roku 2019 k internetu? 26 miliárd potencionálnych zariadení, cez ktoré sa môžete dostať do firemnej siete. Práve na úrovní siete bude obrana najúčinnejšia.

Najčastejšie typy útokov z roku 2018:

 • Phishing 37%
 • Vniknutie do siete 30%
 • Neúmyselné zverejnenie 12%
 • Ukradnuté / stratené zariadenie či záznamy 10%
 • Zlá konfigurácia systému 4%

Zabezpečenie dát v systémoch IoT je zásadný problém, ktorý si vyžaduje spoľahlivé riešenie. V tejto chvíli sa technológia blockchain javí ako najvhodnejší nástroj na zabezpečenie riadnej ochrany dát.

IoT sa musí popasovať s komplexnými bezpečnostnými výzvami

Aplikácie IoT sú vo svojej podstate distribuované systémy, a preto je pre nich technológia blockchain vhodná. Je totiž navrhnutá pre riešenia, ktoré zahŕňajú interakcie medzi mnohými komponentmi, a blockchain zabezpečuje, že vykonané transakcie sú bezpečne zaznamenávané v nemenných reťazcoch a môžu byť zdieľané naprieč systémom bez možnosti zmeny.

V IT taká technológia nikdy nebola. Vždy bola možnosť, ako si „výsledok“ upraviť. Navyše aj široká verejnosť chápe potenciál tejto technológie a napríklad vo Švajčiarsku testujú on-line voľby práve na báze blockchainu.

Pre finančné inštitúcie sa už stalo normou, že chráni svoje operácie pomocou blockchainu. Na začiatku sa ho snažili zdiskreditovať, ale pochopili, že na takejto technológii môžu zarobiť všetci. Zároveň je blockchain v súčasnosti obľúbený práve v IoT vďaka svojej schopnosti zabezpečiť ochranu dát pomocou šifrovacích techník a komunikácie typu peer-to-peer bez sprostredkovateľov.

V nasledujúcich obdobiach sa teda predikcie zhodujú na tom, že trh s IoT sa bude viac zameriavať na zlepšenie bezpečnosti. Dáta ukazujú, že rôznorodá a distribuovaná povaha IoT spôsobuje bezpečnostné problémy. Dodávatelia kompletných riešení IoT budú finančne ťažiť z bezpečnostných výziev IoT.

Blockchain má v IoT obľubu kvôli zabezpečeniu ochrany dát pomocou šifrovacích techník a peer-to-peer komunikácie


3. AI (Artificial Intelligence), Big Data a pokročilá analytika

Pre efektívne riadenie podniku nestačí len zhromažďovať informácie. Je veľmi dôležité analyzovať zhromaždené údaje a robiť správne rozhodnutia založené práve na týchto dátach.

Rastúci počet zariadení pripojených k internetu generuje hromadu komplexných nespracovaných informácií a jeho analýza sa stala skutočnou výzvou pre dátových analytikov. Napríklad pripojené vozidlá, alebo priemyselné roboty produkujú “ terabajty“ štatistík, ktoré vyžadujú ďalšie spracovanie, bez ktorých sú de facto informácie k ničomu.

Iba analytické riešenia založené na umelej inteligencii (AI) majú silu agregovať toto obrovské množstvo informácií, zdokonaliť ich v reálnom čase a poskytovať nové pohľady. Dnešné IoT si bez týchto odborov nemožno ani predstaviť.

Priemyselné roboty produkujú “terabajty“ informácií určené na ďalšie spracovanie

Sútok umelej inteligencie a veľkých dát patrí medzi najvýznamnejšie trendy v oblasti internetu vecí, ktoré môžu poskytnúť lepšie výsledky pre priemysel a zmeniť spôsob práce ľudí.

Úzka integrácia umelej inteligencie, veľkých dát a inteligentných zariadení navyše významne prispeje k ochrane pred bezpečnostnými hrozbami. Už existujú modely, ktoré dokážu predpovedať, kde sa stane ďalší zločin. To všetko vďaka matematike a umelej inteligencii.

Navyše táto metóda umožňuje systémom spúšťať výstrahy alebo akcie bez prenosov dát. Výsledkom je lepší výkon, pretože siete pracujú s nízkou latenciou.

Ďalším trendom je integrácia dátových tokov priamo do strojového učenia. Medzi potenciálne aplikácie patria inteligentné domy, údržba výťahov, diagnózy v zdravotníctve, monitoring bezpečnostných incidentov na firemnej sieti a množstvo ďalších. Ako sa hovorí, „jeden odbor vládne všetkým“.

Ďalej sa nazbierané dáta budú predávať ako samostatná komodita, ktorá bude zameraná predovšetkým na výrobcu zariadenia. Predaj údajov bude použitý na preukázanie životaschopnosti produktu. Nedávne štatistiky strojového učenia odrážajú práve tento vývoj.

Významným trendom je integrovať dátové toky priamo do strojového učenia


4. Digitálne dvojča (Digital Twin)

V dôsledku zvýšenej implementácie blockchainu v IoT rastie popularita technológie digitálnych dvojčiat a stáva sa jedným z hlavných trendov trhu IoT.

Digitálne dvojčatá sú zrkadlom jedného z objektov alebo procesov, ktoré majú rovnaké vlastnosti a fungujú rovnako ako ich skutočné verzie. Môžete si to predstaviť, ako jeden objekt / proces z reálneho sveta, ktoré má svoje virtuálne dvojča.

Vo virtuálnom svete potom môžeme testovať, čo by sa stalo, keby sme pridali do výroby dva roboty navyše. Virtuálne dvojča si vezme dáta z reálneho sveta a ukáže nám, ako dvaja roboty (ne)pomôžu.

Môže napríklad ukázať situáciu, že by sme nestíhali produkty rozvážať, alebo že by sa upchával výrobný pás. Takže si to všetko vyskúšame nanečisto, ale s reálnymi dátami.

Digitálne dvojčatá sú zrkadlom jedného z objektov alebo procesov

Dôvod, prečo blockchain poskytuje dostatočný základ pre fungovanie digitálnych dvojčiat, je v základných atribútoch tejto technológie:

 • Kontrolovateľnosť
 • Nemennosť
 • Žiadni sprostredkovatelia

Tieto funkcie sú veľmi výhodné pre digitálne dvojčatá, pretože umožňujú bezpečný prenos cenných dát medzi virtuálnym a skutočným svetom.

Takéto experimenty sú pre priemyselný internet vecí nesmierne užitočné. Napríklad pomocou virtuálnych kópií pripojeného zariadenia vo výrobných podnikoch môžeme simulovať rôzne situácie a predpovedať pozitívne a negatívne výsledky. Môžeme tak zabrániť nehodám a zlepšiť prevádzkovú efektivitu fyzického zariadenia.

Najviac môžu z digitálnych dvojčiat vyťažiť priemyselné systémy. Bez digitálnych dvojčiat sa v budúcnosti nezaobíde žiadna inteligentná výroba.

Najviac z digitálnych dvojčiat môžu vyťažiť priemyselné systémy


5. Prediktívna údržba

Koncept prediktívnej údržby je naozaj šikovné riešenie IoT ako v priemyselných podnikoch, tak aj v súkromnom živote ľudí. Je dosť veľká pravdepodobnosť, že táto technológia bude v nasledujúcich rokoch prijímať stále väčšie a väčšie investície.

Veď povedzme si úprimne, kto by nechcel vedieť, kedy sa mu pravdepodobne pokazí výrobný stroj, robot, motor alebo kotol?

V priemyselných zariadeniach totiž množstvo senzorov monitoruje stav komponentov a prenáša dáta do softvéru poháňaného umelou inteligenciou, ktorý dáta analyzuje a môže predvídať, kedy môže dôjsť k poruche alebo dokonca k úplnému odstaveniu. Technici sú tak včas informovaní a môžu súčiastky vymeniť skôr, než sa pokazia.

Prediktívna údržba je cesta ako zistiť pravdepodobnosť vzniku poruchy

V inteligentných domoch majú senzory pod kontrolou všetky zariadenia, vrátane elektriny, vody a kúrenia. Ak sa zistia problémy, ako je únik vody alebo elektrické skraty, sú majitelia domov upozornení prostredníctvom aplikácie, aby mohli rýchlo prijať preventívne opatrenia.

Medzi hlavné výhody patrí:

 • Úspora nákladov
 • Plynulá prevádzka
 • Bezpečnejšie pracovné podmienky
 • Možnosť predchádzať závažným udalostiam a škodám

A takú údržbu potrebuje naozaj väčšina odvetví: priemyselný výroba, logistika, skladovanie, zdravotníctvo, chytré mesta, atď.


6.
Edge computing (rýchlejšia alternatíva ku cloudu)

Ďalším pilierom pre internet vecí je cloud computing. Cloudové výpočty však majú významné nevýhody, ako je nízka šírka pásma a vysoká latencia, čo môže spôsobiť problémy, najmä keď spracovanie dát je v reálnom čase kritické. Preto v súčasnej dobe mnoho spoločností investuje do technológie edge.

U cloud computingu musia údaje zhromaždené zo senzorov a zariadení cestovať na centrálny cloudový server, aby mohli byť spracované a potom budú odoslané späť. Spravidla ide o dlhé vzdialenosti, a to spôsobuje väčšiu latenciu.

S edge computingom sú informácie zhromaždené zariadením spracovávané priamo na tomto zariadení, bez toho, aby boli posielané na iné miesta. To je možné vďaka zvýšeným výpočtovým schopnostiam moderných zariadení.

K rozvíjajúcej koncepcii Priemyslu 4.0 neoddeliteľne patria výpočty na okraji (edge computing)

Edge computing je decentralizovaný a údaje zhromaždené na zariadeniach (na okraji) sa neposielajú na centrálny server, ale spracovávajú sa práve na týchto zariadeniach. Takýto prístup poskytuje významné úspory šírky pásma a môže zabezpečiť lepšiu ochranu súkromia.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *