ACOPOS 6D: Nová éra výroby s inteligentnou dopravnou technológiou

Časy, kedy konvenčné pásové dopravníky diktovali výrobný cyklus, sú už asi nadobro preč. Spoločnosť B&R prichádza na trh s dopravným systémom ACOPOS 6D a sľubuje tak novú inteligentnú éru výroby. Takáto technológia zabezpečí, že výrobky sú na stroji dopravované úplne individuálne na miesto svojho určenia.


Úvod: Moderné dopravné systémy a výroba

Bez robotizácie a automatizácie výrobných liniek si dnes oblasť strojárenstva, elektrotechniky, potravinárskeho, alebo automobilového priemyslu už nevieme predstaviť. Dopravné systémy, ktoré sú jednou zo základných vecí moderného automatizovaného priemyslu, zefektívňujú výrobu už viac ako 100 rokov.

Tradičné dopravné systémy sa avšak skladajú zo zložitých mechanických konštrukcií tvorených reťazami, remeňmi, valcami a prevodmi so stovkami súčiastok, ktoré znamenajú z dlhodobého hľadiska najmä finančne náročnú neplánovanú údržbu.

V dnešných priemyselných podnikoch je bohužiaľ neefektívny dopravníkový systém hlavnou prekážkou zlepšovania výkonnosti. Riešením a zároveň chytrým ťahom vo výrobe sa tak stávajú inteligentné a nezávislé dopravné systémy.

Ukážka topológie napájania moderného dopravného systému


ACOPOS 6D: Začiatok viacrozmernej inteligentnej výroby

Rakúska spoločnosť B&R prichádza na trh s inteligentným dopravným systémom ACOPOS 6D a sľubuje tak novú éru výroby. Táto inovatívna technológia zabezpečí, že produkty budú na stroji individuálne dopravované na miesto svojho určenia.

Transportné vozíky sú nadnášané a polohované účinkami elektromagnetického poľa s využitím fyzikálneho javu tzv. magnetickej levitácie. ACOPOS 6D ponúka optimálne podmienky pre malosériovú výrobu s často sa meniacim charakterom produktov.

Transportné vozíky sú nadnášané a polohované účinkami elektromagnetického poľa


Ako funguje dopravný systém ACOPOS 6D ?

Ako sme už uviedli, ACOPOS 6D je založený na fyzikálnom jave magnetickej levitácie. Transportné vozíky s integrovanými permanentnými magnetmi sa pohybujú bezkontaktne nad povrchom tvorenom rozvinutými segmentmi motora.

Elektromagnetické segmenty motora majú veľkosť 240 x 240 mm a môžeme ich poskladať do ľubovoľného tvaru. Užitočné zaťaženie vozíkov je v rozmedzí od 0,6 do 14 kg v závislosti od ich veľkosti.

Transportné vozíky dosahujú rýchlosť až 2 m/s. Môžu sa pohybovať ako 2-dimenzionálne, tak aj meniť výšku svojho vznášania nad povrchom. Okrem toho je možné transportné vozíky natáčať či nakláňať pozdĺž troch osí. Systém tak má 6 stupňov voľnosti.

Systém ACOPOS 6D je založený na fyzikálnom jave magnetickej levitácie


Úspora miesta v každom ohľade

ACOPOS 6D ponúka až štyrikrát vyššiu hustotu transportných vozíkov, ako je obvyklé u iných systémov na trhu. Na jednom segmente motora môže byť prevádzkovaných niekoľko vozíkov súčasne.

Vozíky môžu byť využité aj ako riadené a interpolované osi na jednotlivých pracovných staniciach.

Trajektória vozíka môže napríklad zodpovedať kontúre CNC, zatiaľ čo obrábací nástroj svoju polohu nemení. Každý vozík taktiež zastupuje veľmi presnú priemyselnú váhu. Špeciálne drahé váhy teda už nie sú potrebné. Vďaka tomu môžeme stroj postaviť menší.

ACOPOS 6D umožňuje až štyrikrát vyššiu hustotu transportných vozíkov


Žiadny dotyk a žiadne opotrebenie

Vzhľadom k tomu, že sa transportné vozíky pohybujú bezkontaktne, ACOPOS 6D nespôsobuje žiadne mechanické opotrebenie. Nedochádza k fyzickému dotyku a neexistujú tak žiadne spotrebné diely, ktoré by bolo nutné pravidelne meniť a udržiavať.

Segmenty motora je možné opatriť nerezovým krytom. Potom zodpovedá inteligentný dopravný systém ACOPOS 6D krytiu IP69K a je teda systémom vhodným pre použitie v čistých priestoroch a pri výrobe potravín.

Transportné vozíky sa pohybujú bezkontaktne


ACOPOS 6D je plne integrovaný

ACOPOS 6D je plne integrovaný do celého systému B&R. Preto môžu byť transportné vozíky synchronizované s mikro-sekundovou presnosťou s ľubovoľnými osami, robotmi, trakmi alebo kamerami.

Samotné plánovanie trasy transportných vozíkov prebieha v špeciálnom dedikovanom počítači, ktorý je integrovaný do siete stroja pomocou priemyselnej zbernice POWERLINK. Plánovanie trasy preto komunikačnú sieť nezaťažuje a nemá ani vplyv na výpočtový výkon riadiaceho systému.

Pri systémoch s viac ako 200 segmentmi, alebo 50 vozíkmi, môžeme použiť niekoľko dedikovaných počítačov, ktoré sú navzájom synchronizované.

Transportné vozíky môžu byť synchronizované s mikro-sekundovou presnosťou


Transportné vozíky sú naozaj “inteligentné“

Na rozdiel od porovnateľných systémov je pri systéme ACOPOS 6D každý transportný vozík vybavený jedinečným identifikátorom. Riadiaca jednotka po spustení okamžite vie, kde presne na segmente motora sa vozík nachádza.

Odpadá nám tak nutnosť zložitého referovania či ručného zadávania polohy. Výroba môže začať okamžite.

Opakovateľná presnosť polohovania vozíka je ± 5 mikrometrov, a preto je ACOPOS 6D veľmi vhodný aj pre aplikácie, ktoré vyžadujú najvyšší stupeň presnosti (napríklad v elektronickom priemysle a pri montáži mechanických a elektronických súčiastok).

Každý transportný vozík je vybavený jedinečným identifikátorom


Jednoduché nastavenie a minimálna spotreba energie

Systém ACOPOS 6D umožňuje takmer neobmedzené možnosti dizajnu strojov a liniek. Systém je zároveň veľmi ľahko nastaviteľný. Pokročilé algoritmy nám zabezpečujú, že vozíky sa pohybujú optimálnymi trajektóriami, nikdy nekolidujú a minimalizujú spotrebu energie.

Vývojár aplikácie sa teda môže plne sústrediť na svoju hlavnú úlohu: vývoj stroja s maximálnou produktivitou.

Algoritmy zabezpečujú, že transportné vozíky sa pohybujú optimálnymi trajektóriami


Záver

Priemyselné spoločnosti často hľadajú riešenia, ktoré by im pomohli urýchliť výrobu nových produktov a zvýšili by tak ich konkurencieschopnosť. Ide najmä o hľadanie spôsobu, ako maximalizovať produktivitu a celkovú efektivitu zariadení.

Jedným z riešení, ktoré môžu s touto výzvou pomôcť je napríklad aj inteligentný dopravný systém ACOPOS 6D.

Táto technológia zabezpečí, že výrobky sú na stroji dopravované úplne individuálne na miesto svojho určenia. Nedochádza k fyzickému kontaktu a neexistujú tak žiadne spotrebné diely, ktoré by bolo nutné pravidelne meniť a udržiavať.

Aj takto môže vyzerať moderná efektívna výroba.

ACOPOS 6D: video ukážka princípu fungovania a vlastností technológie

Zdroj: B&R, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *