Stredná odborná škola sa pripravuje na podmienky priemyslu 4.0.

Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) DSA v Trnave sa už v predstihu začala pripravovať na nové podmienky u zamestnávateľov, ktoré súvisia so zavádzaním robotizácie, automatizácie a digitalizácie do výrobného procesu v podmienkach Priemyslu 4.0.


Na slovensku pribudne technologické centrum za 4 milióny eur

V blízkej budúcnosti bude treba menej operátorov na výrobných linkách, ale o to viac bude treba zamestnancov, ktorí sa budú venovať nastavovaniu liniek, ich programovaniu, príprave výrobkov a digitalizácii potrebných dát.

Preto sa zriaďovateľ DSA rozhodol priamo v areáli školy začať ešte v tomto roku s výstavbou nového technologického centra za štyri milióny eur. Bude zamerané na rozvoj zručností pri práci s rôznymi druhmi robotov, automatizovanými výrobnými linkami a digitalizáciu dát vo výrobnom procese.

V Trnave vyrastie moderné technologické vzdelávacie centrum

Po dokončení má byť najmodernejším technologickým vzdelávacím centrom v trnavskom regióne. Aj zamestnávatelia ho budú môcť využívať pre školenia svojich pracovníkov.

Odborné učebne majú byť vybavené najmodernejšími zariadeniami, vrátane rozličných typov robotov. K dispozícii budú aj automatizované výrobné linky určené na vzdelávacie účely pre žiakov, kde sa naučia spoznávať princípy automatizácie vo výrobe, a základy pneumatiky aj hydrauliky.

Odborné učebne majú byť vybavené najmodernejšími zariadeniami


Duálnym vzdelávaním sa získajú odborné zručnosti žiakov

Od minulého roku sa SSOŠ výrazne zapojila aj do systému duálneho vzdelávania a to v odboroch mechanik strojov a zariadení, mechanik hasičskej techniky, stolár, auto-opravár a logistika. Takto sa dnes pre prax pripravuje už niekoľko desiatok žiakov, ktorí majú podpísané zmluvy s deviatimi zamestnávateľmi v širšom regióne.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak strednej odbornej školy pripravuje na výkon povolania alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Žiak tak teoretickú časť vzdelávania absolvuje na škole a praktickú časť priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Zamestnávateľ si zapojením sa do systému duálneho vzdelávania môže „vychovať“ budúcich zamestnancov, ktorí budú plne zodpovedať jeho požiadavkám z hľadiska kvalifikácie.

Žiaci sa učia programovať roboty

Od budúceho školského roku pribudne aj perspektívny študijný odbor mechanik – mechatronik. V rámci neho sa budú žiaci pripravovať v systéme duálneho vzdelávania pre prácu s mechatronickými systémami, CNC strojmi, manipulátormi a výrobnými linkami.

Odbor je vhodný aj pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na rôznych druhoch vysokých škôl technického zamerania.

Keďže v rámci duálneho vzdelávania SSOŠ DSA úzko spolupracuje s firmami v regióne, jej budúci absolventi majú ideálne predpoklady nájsť si po maturite výhodné perspektívne uplatnenie.

V Trnave vznikne najmodernejšie technologické vzdelávacím centrum v regióne

Viac informácií o Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trnave nájdete na tejto linke.Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *