Kódovanie konektorov M12

Konektorové systémy poskytujú riešenie pre rastúce požiadavky pripojovania senzorov, ktoré zaisťujú bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu v náročnom priemyselnom prostredí.


Konektory M12
a neobmedzená kompatibilita

Nie je nutné zdôrazňovať, ako zásadnú úlohu musí hrať štandardizácia v automatizačnom priemysle. Pohľad na konektory M12 rýchlo odhalí, že práve štandardizácia je jedným z hlavných dôvodov ich úspechu a popularity.

Vďaka jednotnej špecifikácii sa nemusíme obávať toho, že by protikusy od rôznych výrobcov neboli vzájomne kompatibilné. Nehľadiac na to, kto ich vyrobil, sú štandardné verzie konektorov zameniteľné, čo znižuje závislosť zákazníka na konkrétnom dodávateľovi.


Konektory M12 v náročnom priemyselnom prostredí

Spoločne s prudkým rozvojom automatizácie stúpa rapídne aj dopyt po konektoroch M12. Počet inštalovaných senzorov a akčných prvkov rastie exponenciálne a ich pripojenie prostredníctvom M12 je považované za úplne bežné. Výrobcovia konektorov na tak silný dopyt reagujú ponukou širokej škály produktov v najrôznejšom prevedení, materiáloch a farbách.

Pre výrobcov a prevádzkovateľov strojov to znamená príležitosť prísť s novými konceptmi prepojenia stroja s rozvádzačom aj v náročnom priemyselnom prostredí. Z výroby osadené, zaliate a otestované konektorové káble sú najpopulárnejšie. Umožňujú vznik plug & play riešenia a eliminujú časové oneskorenia spôsobené zapájaním a následným odstraňovaním chýb v inštalácii.

Konektory M12 dnes dosahujú takú popularitu a technologické úrovne, že sa začínajú uplatňovať aj v ďalších priemyselných odboroch. Tieto konektory už dávno neplnia len úlohu prenosu signálu zo senzora do rozvádzača, ale slúžia aj na napájanie komponentov a k vysokorýchlostnému prenosu dát. Všetky verzie a varianty zdieľajú jednu zásadnú vlastnosť: odolnosť voči náročnému priemyselnému prostrediu.


Štandardy kódovania konektorov M12

Štandard M12 špecifikuje rôzne typy kódovania. Kódovanie je spôsob, akým mechanicky zabezpečiť alebo naopak zamedziť možnosti spojenia dvoch zodpovedajúcich, resp. rozdielnych konektorov.

Špecifikácia zároveň pokrýva záležitosti implementácie a vhodného použitia konkrétnych variantov. Fatálnym by mohlo byť napríklad privedenie napájania 630V a 12A namiesto signálu. Štandard okrem kódovania tiež definuje presné rozmery konektorov (vrátane dovolených tolerancií) a vplyv prostredia a mechanické namáhanie, ktoré konektor musí zvládnuť.

Nasledujúce štandardy/normy ponúkajú vstup do sveta konektorov M12.


DIN EN 61076-2-101

DIN EN 61076-2-101 je najdlhšie slúžiaci štandard pre konektory M12; pokrýva A-, B-, C- a D-kódovanie.


A-kódovanie konektorov
sa tradične sa využíva na prenos signálov. V tejto podobe existujú varianty s 3 až 17 pólmi. Verzia s 3, 4 a 5 pólmi sú vzájomne kompatibilné, pretože rozmiestnenie pinov a zdierok je vo všetkých troch prípadoch rovnaké.

Ich elektrické vlastnosti sa ale líšia: 3- a 4-pólové konektory umožňujú napätie 250VAC / DC, zatiaľ čo 5-pólové konektory sú dimenzované na 60VAC / DC. Maximálny prípustný prúd je v oboch prípadoch 4A na každý kontakt. Konektory s A – kódovaním a vyšším počtom kontaktov už vzájomne kompatibilné nie sú a možno ich pripojiť iba k zodpovedajúcim protikusom.


B-kódovanie konektorov
je navrhnuté pre zbernicové systémy s komunikáciou Profibus. V tomto prípade je dôraz kladený na prenos dát. B-kódovaniu predchádza pripojenie konektora k nevhodnému protikusu.

D-kódovanie konektorov – je štandardom pre ethernetové aplikácie v priemyselnom prostredí a podporuje prenos dát do rýchlosti 100 Mb/s. D-kódovanie zabezpečuje pripojenie iba k zodpovedajúcemu protikusu.


IEC 61076-2-111

Norma IEC 61076-2-111 definuje konektory M12 určené pre napájanie. Zahŕňa verzie do napätia 630VAC / DC a prúdu 16A. Tým sa radí medzi malé, ale výkonné konektory. Hlavné typy kódovania zahŕňajú S-, T-, K- a L – kódovanie konektorov.


DIN EN 61076-2-109

Norma DIN EN 61076-2-109 popisuje X – kódovanie. Prenosová rýchlosť 10 Gb/s sa v prípade konektorov M12 dosiahne oddelením jednotlivých dvojíc kontaktov kovovou prepážkou v tvare písmena X. Nakoľko sa neustále zvyšujú nároky na objem prenášaných dát, je veľká pravdepodobnosť, že práve X-kódovanie čaká veľká budúcnosť, napríklad v prípade kamier s vysokým rozlíšením.

DIN EN 61076-2-113

Norma DIN EN 61076-2-113 špecifikuje rozmery, charakteristické hodnoty, požiadavky a testy konektorov M12, ktoré sa zvyčajne využívajú na prenos dát a napájanie v priemyselnom prostredí. Kovová prepážka v tvare písmena Y efektívne oddeľuje dátový prenos od napájania.

Záver

Popularita konektorov M12 výrazne stúpa vďaka štandardizácii, stálemu vývoju a možnostiam prispôsobenia požiadavkám trhu. Dopyt po malých, kompaktných konektoroch rastie a ruka v ruke s postupujúcou miniaturizáciou priemyselných komponentov tak tomu s veľkou pravdepodobnosťou bude aj v budúcnosti.

Štandard M12 je ideálnym riešením, lebo už teraz zabezpečuje prenos napájania, dát a signálov v obrovskom množstve strojov a systémov.


Zdroj: murrelektronik, phoenixcontact, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *