Napájanie strojov: Ako prispôsobiť budúcnosť vašej prevádzky?

Napájacie zdroje Quint Power sa prispôsobujú daným podmienkam a môžu byť flexibilne nakonfigurované tak, aby zabezpečili spoľahlivú dodávku napájania pre každý systém a stroj.

Každý stroj je svojím spôsobom jedinečný, no napriek tomu majú všetky stroje jedno spoločné – nemôžu fungovať bez napájania elektrickou energiou. Preto hrajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní dostupnosti prevádzky 24 V DC napájacie zdroje v rozvádzači.

Rodina Quint Power s inovatívnou NFC technológiou


NFC a parametrizácia napájania

Nova generácia napájacích zdrojov Quint Power je vybavená integrovaným NFC rozhraním (Near Field Communication) na parametrizáciu prostredníctvom mobilných telefónov alebo PC.

Takto dokážeme presne dodržať prahové hodnoty a charakteristické krivky podľa požiadaviek samotnej prevádzky. Môžeme individuálne nastaviť viac ako 40 parametrov.

Ďalšou výhodou je ľahká reprodukcia týchto nastavení. Po parametrizácii napájania môžeme nastavenie jednoducho preniesť do iných zariadení pomocou aplikácie v telefóne alebo softvéru. Tlačidlá na prednom paneli napájacieho zdroja QUINT slúžia na nastavenie výstupného napätia.

Nastavované parametre môžeme chrániť heslom, a teda veľmi efektívne zabrániť neoprávnenému prístupu a manipulácii.


Selektívne vypnutie ističov (SFB)

Nedávno na trh uvedenú technológiu SFB (Selective Fuse Breaking) môžeme v najnovšej generácii napájacích zdrojov QUINT individuálne zablokovať.

Technológia SFB funguje tak, že dodáva šesťnásobok menovitého prúdu počas časového okamihu 15 ms, čo je dostatočný čas na vypnutie všetkých štandardných ističov.

Takto jednoducho môžeme 24 V DC obvody spoľahlivo chrániť aj pri nízkych nákladoch. Chybný obvod sa odpojí, chyba je takto identifikovaná a dôležite časti v prevádzke, alebo v systéme zostanú naďalej funkčné.

SFB technógia zabezpečí spoľahlivú ochranu pri nízkych nákladoch


Konfigurácia ušitá na mieru

Ďalšou zaujímavou funkciou napájacích zdrojov QUINT je možnosť objednania s prednastavenými vlastnosťami. Môžeme si teda nakonfigurovať zariadenie online podľa svojich špecifických požiadaviek.

Po uložení údajov budeme môcť následne objednať kedykoľvek ďalšie napájacie zdroje s týmto vlastným nastavením.


Vysoký výkon sa vypláca

Okrem toho, že sú napájacie zdroje QUINT veľmi dobre chránené pred mechanickým a elektrickým poškodením, majú v sebe integrovaný aj tzv. výkonový boost, ktorý nám poskytuje statickú alebo dynamickú rezervu. Tak zabezpečíme spoľahlivosť použitia pri rôznych typoch zariadení.

Dlhodobá expanzia je pre fabriky úplne bežná. No len veľmi málo plánovačov počíta do budúcna s celkovým potrebným prúdom v danej prevádzke. To môže viesť k poruche výstupného napätia štandardných zariadení, čo má za následok prevádzkové prestoje.

Prevádzkové prestoje nemusia byť nevyhnutnosťou

Napájacie zdroje QUINT Power ľahko udržiavajú funkčnosť prevádzky, keďže vďaka nim môžeme nepretržite dodávať v prípade potreby až 125 % menovitého prúdu. Ak zariadenie pracuje v režime statickej rezervy, zdroj vysiela oznamujúci signál.

To nás, alebo operátorov závodu upozorní, že systém beží pri vysokom zaťažení a teda máme dostatok času zareagovať vhodnými opatreniami. Výsledkom toho je, že môžeme kedykoľvek a najmä bezpečne zrealizovať expanziu prevádzky.

Vzdialená komunikácia nám zabezpečí funkčnosť prevádzky

Ak by sme napríklad potrebovali reštartovať kapacitne záťaže s vysokým prúdom, alebo ak by sa niekoľko 24-voltovych zaťaží rozbiehalo v rovnakom čase, tak tu nám významne pomáha funkcia dynamickej rezervy. Vďake nej, je do systému dodávaných až 200 % menovitého prúdu počas doby 5 sekúnd.

Scenáre, pri ktorých by sme potrebovali 20 A napájací zdroj, si vystačia s 10 A jednotkou, nakoľko vysoký prúd je spracovaný bez akýchkoľvek poklesov napätia.


Prevencia ako kľúč

Napájací zdroj nám poskytuje funkciu preventívneho sledovania, pomocou ktorej dokážeme spúšťať na prístroji vzdialenú diagnostiku s cieľom optimalizácie dostupnosti prevádzky.

Napájací zdroj trvale monitoruje výstupné napätie a prúd. Kritické situácie sa zobrazia na prednom LED paneli plávajúcich reléových kontaktoch a aktívnych signálnych výstupoch.

Informácie z monitorovania sa posielajú priamo do riadiaceho systému ešte predtým, kým skutočne dôjde k poruche. Ak napájací zdroj dodáva vyšší ako zadaný menovitý prúd, tak zariadenie pracuje v režime „Boost“ (rezerva). Napájací zdroj a pripojené zariadenia budú fungovať aj naďalej normálne a výstupné napätie zostane na úrovni 24 V DC.

Ak by sa ale zaťaženie zvyšovalo počas činnosti statickej rezervy a nedokázala by ho spracovať ani dynamická rezerva, napájacie napätie poklesne.

Predný panel napájania Quint Power a kontakty signálnych výstupov

Preventívna signalizácia nám umožní včasnú detekciu poruchy ešte pred jej skutočným vznikom. Napríklad ak sa identifikuje motor s mechanickým problémom, možno ho opraviť ešte predtým, ako sú ostatne záťaže vystavené poklesom napätia.


Záver

Napájacie zdroje QUINT nám s novými funkciami zabezbečia veľmi dobrú dostupnosť systému. Vďaka SFB technológii a preventívnej kontrole funkcií významne zvýšime dostupnosť a spoľahlivosť našich aplikácií.

Parametre napájania si môžeme jednoducho a veľmi presne nastaviť pomocou PC alebo mobilného koncového zariadenia. S týmto nám pomôže integrované NFC rozhranie.

Pomocou konfigurátora si môžeme prispôsobiť svoje napájanie optimálne k svojej aplikácii: individuálne vieme nastaviť rôzne parametre, napr. prahy hlásenia, charakteristiky, alebo výstupné napätie. Následne si môžeme takto individuálne nakonfigurované napájacie zdroje objednať, a to už od 1 kusu.


Zdroj: www.phoenixcontact.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *