Systémy automatickej identifikácie: základné informácie

Systémy automatickej identifikácie poskytujú nenahraditeľného pomocníka pri identifikovaní, evidovaní a sledovaní akýchkoľvek objektov. Medzi najčastejšie evidované objekty patrí najmä tovar v obchodných, logistických a výrobných procesoch a druhým najčastejšie evidovaným prvkom sú ľudia.

Na trhu existuje niekoľko typov systémov identifikácie. Niektoré už sú na vrchole svojho využívania a ďalšie inovatívne nápady pre ich používanie už strácajú význam. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme azda najčastejšie používané systémy automatickej identifikácie:

  • Čiarový kód
  • RFID technológia (Radio Frekvenčná Technológia)
  • Biometria


Čiarový kód

Medzi prvú technológiu, ktorá sa zaoberala automatickým identifikovaním produktov patrí označovanie čiarovým kódom. Táto technológia značne posunula automatickú identifikáciu veľkým skokom vpred a dnes už asi ťažko nájdete nejaký tovar neoznačený týmto symbolom.

Tento systém poskytuje mnoho prínosov v oblasti rýchlej identifikácie, no pre jeho správne fungovanie musí byť splnených množstvo predpokladov.

Snímaný čiarový kód musí byť priamo viditeľný a nesmie byť poškodený, alebo znečistený. Tento systém má však jednu obrovskú výhodu, ktorá spôsobila jeho masové rozšírenie. Každý objekt, ktorý chceme “označkovať” príslušným čiarovým kódom je možné označiť za zlomkovú cenu oproti označovaniu RFID značkami. Čiarový kód je možné totiž vytlačiť na to najlacnejšie médium a to na papier.

Príklad čiarového kódu s uvedením rozmerov


RFID technológia (Radio Frekvenčná Technológia)

Ďalšou bezdrôtovou technológiou, ktorá zároveň čiastočne nahrádza aplikácie s identifikáciou čiarových kódov je technológia RFID (Radio Frequency IDentification). Táto technológia sa hojne využíva, pri evidovaní osôb a predmetov všetkého druhu.

RFID technológia identifikuje objekty pomocou rádio frekvenčných vĺn. Pre rýchle a presné spracovanie informácií a okamžitý prenos načítaných dát k ďalšiemu spracovaniu, môžeme RFID systém úspešne nasadiť v mnohých oblastiach obchodných, skladových, logistických a výrobných procesov.

RFID technológia identifikuje objekty pomocou rádio frekvenčných vĺn

Základný princíp RFID je pomerne jednoduchý. Objekt resp. predmet, ktorý chceme automaticky identifikovať potrebujeme najprv vybaviť miniatúrnym zariadením tzv. tagom (identifikačným čipom), ktoré v blízkosti snímacieho zariadenia na povel odošle identifikačné údaje.

Snímacie zariadenie (čítačka) tvorí hlavný aktívny prvok v tomto procese, ktorý elektromagneticky ožiari priestor, kde sa predpokladá prítomnosť identifikovaného objektu. Identifikačný čip objektu sa touto energiou aktivuje a následne odošle svoje identifikačné údaje.

Najväčšou a nesporne najlepšou výhodou tohto systému je, že objekt môžeme identifikovať bez potreby priamej viditeľnosti, bez nasmerovania, zo vzdialenosti až niekoľko metrov, pričom sa objekt môže aj pohybovať.

Znázornenie prenosu RFID technológie medzi čítačkou a tagom


Biometria

Samozrejme treba spomenúť ešte aj vedeckú disciplínu s názvom Biometria. Tento vedný odbor sa zaoberá priamym evidovaním resp. identifikáciou, alebo autorizáciou ľudí. Tzn. výhradne použitím prvkov stavby ľudského tela. Konkrétne Biometrická technológia pracuje s odlišnosťami každého jedného človeka.

Určite poznáte snímače odtlačkov prstov. Počas vyše už sto rokov skúmania daktyloskopie sa ešte neobjavili dva rovnaké odtlačky prstov. Teoreticky je možných až niekoľko desiatok miliárd kombinácií. Obrazce na prstoch sú nemenné po celý život.

Problém nenačítania odtlačku nastáva pri porezaní, alebo pľuzgieri na prste. Po zahojení je opäť všetko v poriadku. Ďalším všeobecne známym jedinečným identifikačným prvkom na ľudskom tele je očná sietnica. Aj tu je možno zosnímať a identifikovať daného človeka.

Medzi menej rozšírené biometrické identifikačné systémy patria napríklad identifikácia pomocou hlasu, očnej dúhovky, tváre, krvného riečiska alebo dynamických pohybov pri podpise. Tieto všetky identifikačné prvky patria medzi neprenosné, no niektoré je možné ľahko oklamať.

Biometrická technológia využíva odlišnosti každého jedného človeka


Záver

Informácie sú stále najlepším konkurenčným nástrojom a ten kto nimi disponuje skôr, má nesmiernu výhodu. S automatizovanými systémami identifikácie môžeme informácie z výrobných, logistických a obchodných oblastí získavať takmer v reálnom čase.

Automatizované systémy identifikácie tak poskytujú nenahraditeľného pomocníka pri identifikovaní, evidovaní a sledovaní akýchkoľvek objektov. Medzi najčastejšie evidované objekty patrí tovar v obchodných, logistických a výrobných procesoch a druhým najčastejšie evidovaným prvkom sú ľudia.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *