Slovenská univerzita získala na svoj vynález európsky patent: Pomôže pri výpadkoch elektriny!

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa môže pochváliť ďalším úspechom. Získala totiž európsky patent na zariadenie zvyšujúce bezpečnosť. Vynález vedcov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) zaistí väčšiu bezpečnosť v oblasti osvetlenia alebo vykurovacích systémov.


Riešenie na nepretržitú dodávku elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče

Slovenská poľnohospodárska univerzita získala hodnotenie od Európskeho patentoveho úradu začiatkom tohto roka. Ide o Metódu a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz.

Vynález zaistí väčšiu bezpečnosť v oblasti osvetlenia alebo vykurovacích systémov

Patentovaná technológia vynálezcu Vladimíra. Cvikloviča a spolupôvodcov doc. Mariána Olejára, prof. Dušana Hrubého, doc. Ondreja Lukáča, prof. Zuzany Palkovej, Ing. Stanislava Pauloviča, Ing. Vladimíra Pánika a Ing. Františka Adamovského, predstavuje riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržitú dodávku elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče.

Riešenie je určené pre nepretržitú dodávku elektrickej energie jednofázových spotrebičov


Úspešné 2-ročné testovanie prototypu v prevádzke

Zariadenie bolo vyvinuté na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre na základe katedrového výskumu výpadku fáz v obciach a okrajových častiach miest, kde za špecifických okolností dochádzalo opakovane ku škodám na majetku. Vyvinutý prototyp bol testovaný v dvojročnej nepretržitej prevádzke s pozitívnym výstupom.

Vývoj sa uskutočnil na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre


Európsky patent na zariadenie zvyšujúce bezpečnosť

Ako informoval Vladimír Cviklovič, 1PhEnergyOn predstavuje riešenie, ktoré zahŕňa v sebe viacero možností zvýšenia bezpečnosti, či už v oblasti osvetlenia, alebo prevádzky vykurovacích systémov.

Vyvinutý prototyp bol testovaný v dvojročnej nepretržitej prevádzke s pozitívnym výstupom

Nízka spotreba energie v režime bez poruchy v dodávke energie spôsobuje minimálnu environmentálnu záťaž. Kontrola stavu s prípadnou notifikáciou je možná aj prostredníctvom pripojenia systému k inteligentnej elektroinštalácii.

Ďalšie smerovanie sa sústreďuje na všetky procesy nevyhnutné k výrobe prvej série. Inou dôležitou časťou je optimalizácia štruktúry zariadenia s cieľom zachovať nízku cenu pri vysokej spoľahlivosti v prevádzke, ako aj vyhovieť požiadavkám čo najširšieho kruhu potenciálnych zákazníkov,” povedal pôvodca vynálezu.


Zdroj: SPU v Nitre, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *