Aké výhody prináša spolupráca človeka s robotom ?

Pri spolupráci človeka s robotom kooperuje človek ruka v ruke so strojom. Človek riadi a monitoruje výrobu, robot preberá telesne náročné práce. Obaja sú prepojení špecifickými schopnosťami, čo je rozhodujúci princíp Priemyslu 4.0.


Spolupráca človeka s robotom: technológie

Pri spolupráci človeka s robotom asistuje robot človeku. To znamená, že stroj človeka nenahrádza, ale dopĺňa jeho schopnosti a robí za neho náročnú ​​prácu. Môže to byť práca vykonávaná nad hlavou alebo zdvíhanie ťažkých bremien. Taktiež sa využívajú autonómne, spolupracujúce roboty pri zásobovaní pracovísk vo výrobe, napríklad ako u samotnej firmy KUKA.

V továrni budúcnosti neexistuje žiadne rozdelenie medzi automatizovanými a manuálnymi pracoviskami. Človek a robot spolu optimálne spolupracujú – bez oddelenia, a bez bezpečnostného oplotenia.

Robot asistuje zamestnancovi, dopĺňa jeho schopnosti a robí za neho náročnú ​​prácu


Spolupráca s robotom LBR iiwa

Firma KUKA vyvinula prvého certifikovaného robota pre spoluprácu človeka s robotom: KUKA LBR iiwa. Využíva inteligentné riadiace techniky, vysoko výkonné senzory a najmodernejšie softvérové technológie – umožňuje teda úplne nové riešenia spolupráce vo výrobnej technike. Takto možno ekonomicky automatizovať aj tie najkomplikovanejšie, doteraz manuálne vykonávané činnosti.

Certifikovaný robot pre spoluprácu človeka s robotom KUKA LBR iiwa

Kolaboratívne roboty, ako je LBR iiwa, sa stávajú vďaka mobilným plošinám ako KUKA flexFellow flexibilnými z hľadiska miesta a zadanej úlohy. Môžeme ich tak individuálne použiť presne na tom mieste a na ten účel, ktorý sa hodí k potrebám výroby – napríklad v závislosti na požadovanom počte kusov. 

Navyše robot LBR iiwa poskytuje maximálnu flexibilitu vďaka takzvanej spontánnej automatizácii: optimálne nás podporí ako pomocník pri výrobných kapacitných špičkách a pri nedostatku surovín vo výrobe.

Spolupráca človeka s robotom v praxi: zamestnankyňa firmy BMW v spolupráci s robotom LBR iiwa.

Aplikovanie spolupráce človeka s robotom je ešte stále mladá tematická oblasť, v ktorej avšak KUKA už nazbierala mnoho praktických skúseností a realizovala mnoho reálnych riešení napríklad v automobilovom priemysle.

Tam kde v minulosti operátori sami dvíhali ťažké kužeľové kolesá pre prevodovky predných náprav a museli ich sami nasadzovať, pracujú dnes na najtesnejšom priestore ruka v ruke so svojimi citlivými robotickými kolegami – úplne bez bezpečnostného oplotenia a v ich obvyklom prostredí.


Spolupráca človeka s robotom: výhody

Spolupráca človeka s robotom je revolúciou v priemyselnej výrobe v továrňach budúcnosti a prináša so sebou tieto výhody:

  1. Maximálna flexibilita vo výrobe
  2. Úľava pre zamestnancov vďaka prevzatiu doteraz neautomatizovaných, ergonomicky nevýhodných manuálnych pracovných krokov
  3. Redukcia nebezpečenstva poranenia a zamedzenie infekcií, napríklad vďaka špeciálnym podávačom HRC
  4. Kvalitatívne vysoko akostné prevedenie reprodukovateľných procesov – bez typovo špecifického alebo pre diel relevantného “investmentu“
  5. Zvýšenie produktivity a komplexnosti zariadení vďaka integrovanej senzorike

Zdroj: www.kuka.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *