Inteligentné riadenie výroby čokolády: Ako na to?

Výroba čokolády má svoje pevne dané pravidlá a ich porušenie môže skončiť znehodnotením celej dávky. Každý technologický krok spoločne pri dodržaní danej teploty tu hrajú významnú rolu. Prerušenie výroby neprichádza do úvahy. V spoločnosti Nestlé preto pri modernizácii dopravníka, ktorý optimalizuje tok čokoládových výrobkov k baliacim linkám, záležalo na každom detaile.


Modernizácia riadenia výroby čokolády posilní kapacitu a zvýši efektivitu

Vo výrobnom závode Zora v meste Olomouc má produkcia čokoládových pochúťok mnohoročnú tradíciu. Pochádzajú odtiaľ tyčinky Ľadové gaštany a Kofila aj obľúbené čokolády Študentská pečať v mnohých variantoch a príchutiach.

Portfólio vyrábaných čokolád je však oveľa širšie.

„Na každej z výrobných liniek závodu sa vyrábajú rôzne druhy čokolád, preto je nutné, aby bol celý systém flexibilný. Musí umožňovať rôzne takty výroby podľa veľkosti a zložitosti produktov a veľkosti šarží, „vysvetľuje vedúci oddelenia automatizácie závodu Zora spoločnosti Nestlé.

Výrobnú linku spája s dvoma baliacimi linkami pásový dopravník. Ide o jediný výrobný celok, ktorý musí byť perfektne synchronizovaný, aby dodržiaval jednotný takt produkcie medzi niekoľkými hlavnými výrobnými linkami.

Medzi dopravníkom hotových čokolád z výroby a baličkami je zaraďovací dopravník, ktorý určuje, na ktorú baliacu linku výrobky pošle. Tento rok na jar nadišiel čas vykonať jeho modernizáciu a vybaviť ho inteligentným riadením, ktoré posilnia spoľahlivosť a zvýšia kapacitu i efektivitu celého procesu.

Výroba čokolády má svoje pevne dané technologické pravidlá


Expresná dodávka v mimoriadnej kvalite

Celá akcia musela prebehnúť za polovicu štandardnej doby tak, aby sa stihla počas plánovanej technologickej odstávky linky.

„Pri hľadaní dodávateľa Retrofit sme oslovili množstvo firiem a tiež spoločnosť Siemens, ktorá je v rámci vzájomnej kooperácie globálnym technologickým partnerom koncernu Nestlé po celom svete. Siemens bol jediný, kto dokázal realizovať zákazku v expresnom termíne a v mimoriadnej kvalite. S priebehom i výsledkom zákazky sme veľmi spokojní, “ dopĺňa vedúci oddelenia automatizácie.

Precízne plánovanie a exekúcia harmonogramu prác v rámci odstávky technologického zariadenia dopomohli k bezproblémovému reštartu technológie po uskutočnení modifikácií, a to najmä bez zbytočných prestojov alebo výpadkov produkcie.


Inteligentné systémy sa vzájomne dohovoria

Nový zaraďovací dopravník pomocou viacúrovňových zásobníkov inteligentne organizuje dopravu čokolády k robotickým baliacim linkám. Zásobníky zaisťujú optimálny tok výrobkov podľa aktuálneho vyťaženia jednotlivých baličiek. Nikde tak nevznikajú dlhé rady hotových výrobkov a značne sa zredukovali prestoje v balení.

Vďaka viacúrovňovým zásobníkom si systém navyše dokáže poradiť aj so situáciou, kde sa v rade čokolád jedna posunie alebo otočí a naruší plynulý tok výrobkov, čo predtým spôsobovalo vážne kolízie a kumuláciu výrobkov na dopravníku.

Pre riadiaci systém je pritom dôležitý iba takt výroby, od typu výrobku nezáleží. Pri zmene šarže teda nie je nutné nič meniť v nastavení programu, systém sám komunikuje s výrobou a automaticky mení svoj takt podľa nej.


Retrofit výrazne zvýšil kvalitu pre celú výrobu

Modernizácia časti dopravníka sprehľadnila celý systém a zvýšila jeho efektivitu. To oceňujú najmä pracovníci údržby. „Pôvodné zariadenie bolo v priebehu pätnástich rokov rôzne vylepšované a dopĺňané. Nakoniec malo paralelne zapojené tri riadiacej jednotky, ktoré prevádzku aj správu zbytočne komplikovali, „vysvetľuje vedúci oddelenia automatizácie.

Prestavbou dopravníka sa celý systém zjednodušil. Rozvádzač i trasa kabeláže sú prehľadnejšie a všetky funkcie dnes pohodlne a spoľahlivo riadi len Simatic S7- 1500.

Novým riadiacim systémom je Simatic S7 – 1500

Kabeláž je novo rozvedená podľa aktuálnych štandardov platných pre potravinársky priemysel a všetko zodpovedá prísnym hygienickým normám. Údržba a čistenie všetkého zariadenia je tak oveľa jednoduchšie.

„Spôsob zapojenia rozraďovacieho dopravníka nastavilo nový štandard kvality pre výrobné zariadenia v spoločnosti Nestlé. Vnímame ho preto ako vzorovú referenciu aj pre naše interné účely, „ hovorí špecialista automatizácie závodu.

„Najdôležitejšia je však pre nás spoľahlivosť a stabilita systému, ktoré napomáhajú k bezpečnému a kvalitatívne nezávadnému výrobnému procesu, na čom firma Nestlé buduje celosvetovo svoje renomé. A tú potvrdzujú skúsenosti operátorov výroby, od ktorých sme na nový dopravník nepočuli od jeho inštalácie jedinú sťažnosť. To je pre nás dôkaz, že všetko bezchybne funguje, “ dodáva vedúci oddelenia automatizácie Zora spoločnosti Nestlé.

Nový dopravník inteligentne organizuje dopravu čokolády k robotickým baliacim linkám


Moderné prvky automatizácie smerujú k digitalizácii

Siemens zaisťoval všetky dodávky elektro prvkov vrátane pohonov a nového riadiaceho systému, kompletne nový rozvádzač a rozvod kabeláže v hygienickom dizajne so zapojením všetkých akčných členov.

Novým riadiacim systémom je Simatic S7-1500.

Komponenty boli dodané s ohľadom na korporátne i závodne štandardy pre prvky automatizácie závodu Zora. Pre závod je preto ľahšie poradiť si aj v prípade neočakávaného výpadku ktorejkoľvek súčasti elektroinštalácie, pričom náhradný diel je potom k dispozícii na sklade údržby pre okamžitú výmenu.

Použitím nových automatizačných komponentov, akým je riadiaci systém Simatic S7-1500, takisto závod zodpovedne pristupuje k adopcii moderných prvkov automatizácie a mieri tým k svojej vízii – k postupnej digitalizácii kľúčových technologických celkov.


Zdroj: siemens, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *