Vízia modernizácie technickej infraštruktúry v tuneli Mont Blanc

Tunel Mont Blanc tvorí dôležité strategické komunikačné spojenie medzi Francúzskom, Švajčiarskom a Talianskom. Sám o sebe je Mont Blanc úžasný ľudský a technologický výkon. Je v prevádzke 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Ak by ste sa radi dozvedeli, ako prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry hľadal a našiel riešenie na zabezpečenie monitorovania svojej periférnej siete v reálnom čase potom ste na správnej adrese.


Cestná sieť ako žiadna iná

Slovné spojenie Mont Blanc evokuje obrazy hôr pokrytých snehom, luxusných značiek a výšku alpských veľhôr. To je obraz, ktorý sa rovnako týka spoločnosti, ktorá má za úlohu udržiavať v prevádzke životne dôležitú cestnú infraštruktúru medzi Francúzskom, Švajčiarskom a Talianskom.

A tieto cesty sú v hojnom počte využívané: denne použije túto cestnú sieť 40 000 vodičov. Ide o 130 km diaľnic a rýchlostných ciest vo Francúzsku, Švajčiarsku a Taliansku. Priemerne 5 000 vozidiel denne cestuje pod najvyšším vrcholom Európy cez svetovo preslávený tunel Mont Blanc s dĺžkou 11,6 km.

Cestná sieť sa skladá z jedného tunela a troch hlavných mýtnych staníc, rovnako ako z vedľajšej cesty (RN85 – známou aj ako „Biela cesta“) a dvoch ďalších tunelov, ktoré sa spájajú s tunelom Mont Blanc.

Úsek cestnej siete, ktorú prevádzkuje firma ATMB

Ide o strategické komunikačné spojenie medzi krajinami, ktoré je životne dôležité pre miestnu ekonomiku. Viac ako to, tunel Mont Blanc je sám o sebe úžasný ľudský a technologický výkon. Je v prevádzke 24 hodín denne, sedem dní v týždni, počas náročného zimného počasia, ktoré sa vyskytuje v tejto Alpskej nadmorskej výške.

Najvyššou prioritou je udržať cesty otvorené 24 hodín denne 7 dní v týždni a zároveň zaistiť bezpečnosť dopravy, najmä s ohľadom na poveternostné podmienky v tejto nadmorskej výške v Alpách.

Za týmto účelom sa prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry (firma ATMB) zaviazal implementovať najnovšie inovácie a technológie, aby zlepšil bezpečnosť a využil svoju IT sieť na to, aby fungovala ako oči a uši na diaľnici, sledovala dopravné dáta a počasie v reálnom čase.


Modernizácia siete
technickej infraštruktúry

V roku 2014 začal prevádzkovateľ infraštruktúry stratégiu modernizácie technickej infraštruktúry. Spoločnosť už zaviedla veľmi efektívne optické siete a inovatívnu infraštruktúru v IT miestnostiach, aby dosiahla vysokú úroveň zabezpečenia a dostupnosti.

Všetky jej zariadenia v celej sieti sú vybavené vlastnými IT miestnosťami, ktoré prevádzkujú CCTV zariadenia na sledovanie cestných a klimatických podmienok, rovnako ako majú schopnosť riadiť poplatky mýta a kedykoľvek informovať vodiča o jazdných podmienkach.

CCTV zariadenia na sledovanie cestných a klimatických podmienok

Prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry však chcel ešte viac zvýšiť efektivitu a bezpečnosť tým, že umožní vzdialené sledovanie každej IT miestnosti, čo by umožnilo ďalej zvýšiť prevádzkyschopnosť a znížiť náklady spojené s vysielaním technikov do celej siete, aby sa vysporiadali so všetkými IT problémami.


Tri požadované kľúčové kritériá

  • Vzdialené ovládanie a monitorovanie IT zariadení
  • Proaktívne sledovanie a predvídateľná údržba infraštruktúry
  • Monitorovanie a analýza napájania v sieti, aby sa zabránilo prestojom


Monitorovanie siete
v reálnom čase

Eaton pracoval na projekte so spoločnosťou Modulo-C, dlhodobým partnerom a systémovým integrátorom spoločnosti Eaton vo Francúzsku. Obe spoločnosti úzko spolupracujú už veľa rokov, a to v takej miere, že Eaton dokonca požiadal spoločnosť Modulo-C o spätnú väzbu počas vývojovej fázy svojho softvéru pre vzdialenú kontrolu.

Obidve spoločnosti pracovali na hľadaní skúšobných platforiem v reálnom svete. Modulo-C spolupracovala s firmou ATMB na ďalších IT projektoch a vedela, že koncept spoločnosti Eaton bude schopný zabezpečiť riešenie na sledovanie vzdialených lokalít.

Eaton a Modulo-C spoločne prišli za prevádzkovateľom cestnej infraštruktúry s koncepciou zahŕňajúcou softvér Infrastructure Intelligent Power Manager (IPM) a jednotky na distribúciu energie (Power Distribution Units – PDU).

Tieto by umožnili prevádzkovateľovi riadiť a sledovať výkon naprieč jej sieťam, čo by umožnilo vzdialené sledovanie celej IT infraštruktúry prostredníctvom jedného systému.

Predstavenie softvéru IPM

Infraštruktúrny softvér IPM poskytuje prevádzkovateľovi ľahko použiteľné a jednoduché riešenie pre monitorovanie infraštruktúry, ktoré umožňuje spravovať jej kritické aplikácie v sieti priamo z jediného centralizovaného riadiaceho panela.

To umožňuje prevádzkovateľovi porozumieť systému a monitorovať výkon v celej svojej sieti, rovnako ako použiť metriky prostredia a fyzickej kapacity, a to všetko v kontexte svojej IT infraštruktúry.

Vďaka týmto informáciám môže prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry plánovať zmeny, predvídať výzvy a činiť inteligentné manažérske rozhodnutia s cieľom optimalizovať efektivitu a zabezpečiť kontinuitu prevádzky.

Spoločnosť Eaton tiež poskytla merané PDU, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi presne a na diaľku merať a monitorovať spotrebu energie každého IT zariadenia v danom racku, čo umožňuje oveľa komplexnejšiu analýzu spotreby energie a efektivity v celej sieti.

Na diaľku meraná a monitorovaná energia


Odolnosť siete má vysokú prioritu

Tento projekt poskytuje prevádzkovateľovi pružnejšiu a autonómnějšiu sieť. Od doby implementácie softvéru Intelligent Power Manager získavá prevádzkovateľ oveľa väčší prehľad o tom, čo sa deje s jej IT infraštruktúrou na úrovni napájania energiou.

Počiatočná skúšobná fáza projektu bola vykonaná na jednej mýtnej stanici a ďalšie práce následne ihneď pokračovali. Firma Eaton bola poverená, aby poskytla ďalšie inteligentné PDU, a to z dôvodu množstva informácií, ktoré prevádzkovateľ získava pomocou softvéru.

Prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry teraz môže v reálnom čase pochopiť udalosti ako vo svojej IT infraštruktúre, tak v dopravných sieťach a zhromaždiť všetky požadované informácie potrebné na to, aby reagovala včas a efektívne.

Našou prioritou je udržať cesty otvorené a bezpečne fungujúce. Vzdialená kontrola znamená pre nás dostupnosť – cesty sú otvorené, môžeme spracovávať mýtne poplatky a nákladovo efektívne sledovať bezpečnosť cestnej premávky.

Projekt tiež znamená, že prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry dosiahol pokrok pri vytváraní distribuovanej architektúry, blízke tomu, čomu sa hovorí EDGE computing, ktorý umiestňuje technológiu bližšie k miestu, kde prebieha spracovanie dát.

Vzdialený monitoring znamená, že je možné pochopiť, ako fungujú jej distribuované IT centrá prevádzkovateľa, a tiež umožňuje automatické riadenie IT systémov, vrátane spracovania mýta, dát z kamier a IT zariadení bez akéhokoľvek zásahu človeka.


Záver

Prevádzkovateľ cestnej infraštruktúry je presvedčený o výhodách a schopnostiach vzdialeného sledovania a presného merania spotreby energie a spoločnosť sa teraz snaží tento projekt replikovať zavádzaním IPM infraštruktúry na všetkých svojich mýtnych staniciach.

„Eaton a Modulo-C sú pre projekt kľúčovými partnermi pri zavádzaní najnovších poznatkov v oblasti riadenia spotreby do našej IT infraštruktúry. Kvalita poskytovaných služieb a podpory znamenala, že projekt bol mimoriadne priamočiary a dokončený v termíne.“

„Teraz môžeme sledovať a riadiť naše systémy, aby sme presne vedeli, čo sa deje v akomkoľvek bode siete – to je dobré pre naše podnikanie, ale je to ešte dôležitejšie pre bezpečnosť všetkých užívateľov našich ciest,“ doplnil vedúci infraštruktúry z firmy ATMB.


Zdroj: www.eaton.com, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *