Nízke otáčky motora: Ako to zvládnuť?

Budeme vedieť navrhnúť správne riešenie pre aplikáciu s požiadavkou na nízke otáčky? Resp. ak je cieľom udržiavať chod na nízke otáčky po veľmi dlhú dobu, aké zariadenie bude pre nás dobrou voľbou?


U nízkych otáčok berieme do úvahy viac aspektov

Obvyklým, najefektívnejším režimom chodu u väčšiny motorov je chod plnou rýchlosťou. Niekedy motor musí byť v chode na nižšej ako plnej rýchlosti, teda bežať výrazne pomalším tempom.

U nízkych otáčok je potrebné vziať do úvahy niekoľko aspektov, ako napríklad napájanie odbočky pre motor, typ motora, alebo typ ovládača.

Pre zvládnutie každodenných aplikačných úloh sú zvyčajne potrebné ako plné otáčky, tak aj nízke otáčky, pričom k ich realizácii je potrebné, aby boli k dispozícii obe metódy. Trvanie a objem používania nízkych otáčok môže určovať, ktorá metóda je najlepšia.

U mnohých aplikácií je výhodné mať schopnosť nastavovať rýchlosť procesu za prevádzky. Medzi dôvody, ktoré k tomu vedú, patrí možnosť polohovania, kontrola alebo nastavenie vyrovnania polôh, inšpekcia zariadení, ako napríklad pásové píly, alebo zníženie otáčok ventilátora.

V aplikáciach je k získaniu riadeniu nízkych otáčok k dispozícii niekoľko metód, medzi ktoré – vedľa tradičného sprevodovania – patria frekvenčné meniče a soft-štartéry.


Frekvenčný menič

Frekvenčný menič používa na riadenie otáčok frekvenciu. Synchrónne otáčky motora sú funkciou privádzanej frekvencie a počtu pólov daného motora. Tento príklad nám pomôže pochopiť princíp nastavovania frekvencie:

N = 120 F / P

N = otáčky za minútu (ot. / min)

F = privádzaná frekvencia

P = počet pólov motora

Pretože počet pólov konkrétneho motora sa nemení, zmenou frekvencie dochádza k zmene otáčok motora. Frekvenčný menič má schopnosť pracovať pri nízkych otáčkach a súčasne poskytovať plný krútiaci moment v závislosti na danom režime riadenia.

Má teda schopnosť byť v chode s nízkymi otáčkami takmer neobmedzene dlho v závislosti na izolácii a type motora. A to všetko pri súčasnom vykonávaní polohovacej funkcie.

Frekvenčný menič má schopnosť pracovať pri nízkych otáčkach a súčasne poskytovať plný krútiaci moment


Ako je to v prípade Soft-štartéra
?

Soft-štartér nevyužíva k riadeniu otáčok motora frekvenciu. Väčšina soft-štartérov k dosiahnutiu nízkych otáčok využíva metódu nazývanú preskakovanie cyklov.

Pri preskakovaní cyklov dochádza k zníženiu schopnosti dosiahnutia plného krútiaceho momentu. Kým táto metóda poskytuje možnosť prevádzky na pevne stanovených nízkych otáčkach, zvyčajne v kladnom a zápornom smere, soft-štartér SMC-50 funguje odlišne.

Tento softštartér umožňuje chod s plne nastaviteľnými nízkymi otáčkami od nulových otáčok až do úrovne 15% v kladnom a zápornom smere.

U motora s plnými otáčkami 1800 ot / min to znamená od 270 ot / min v zápornom smere až po 270 ot / min v kladnom smere. Namiesto preskakovania cyklov dosahuje soft-štartér nízkych otáčok častejším spínaním polovodičových usmerňovačov SCR.

Metóda spínania polovodičových usmerňovačov umožňuje dosahovať oveľa vyšších schopností z hľadiska krútiaceho momentu v porovnaní s metódou preskakovania cyklov a súčasne ponúka oveľa vyššiu úroveň regulácie pri nízkych otáčkach.

Táto metóda umožňuje prevádzku na nízkych otáčkach rádovo v minútach, nie hodín. Je to teda perfektná voľba pre dosiahnutie nízkych otáčok po kratšie časové úseky.

Tradičnými spôsobmi zmeny smeru otáčok motora, či už pri plných, či nízkych otáčkach, je buď prepojiť dve fázy motora, alebo využiť reverzačný stýkač.

Zariadenie SMC-50 možno ľahko naprogramovať tak, aby vykonávalo pohyb pri nízkych otáčkach v priamom alebo spätnom smere, bez toho aby sme potrebovali používať reverzáciu či fyzicky prepojovať fázy vedenia.


Doba trvania je smerodatná

Otázka, ktorú si treba položiť z hľadiska požiadaviek na nízke otáčky, smeruje teda na dobu trvania. Ak je cieľom udržovať chod na nízke otáčky po veľmi dlhú dobu, je frekvenčný menič dobrou voľbou.

Ak avšak aplikácia vyžaduje občasný chod na nízke otáčky v trvaní rádovo v minútach, je možno lepšie použiť soft-štartér.

Ďalšie informácie nájdete v aplikačnej príručke: Aplikácie s nízkymi otáčkami využívajúce soft-štartér.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *